Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 23. 08. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2018 s názvem „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 dokumentace - úvodní studie

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 11. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 08. 2022.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 7.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 13. 05. 2024.
Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 10.

 

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4, 5, 6, 8, 9

 
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (1-VZ_6-2018-Zadavaci_dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace480 kB23. 08. 2018 15:08:41
Download this file (1-1_Dokumentace_uvodni_studie.pdf)1.1 dokumentace - úvodní studie770 kB23. 08. 2018 15:08:58
Download this file (1-2_VZ_6_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB23. 08. 2018 15:08:20
Download this file (1-3_VZ_6_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení44 kB23. 08. 2018 15:08:37
Download this file (1-4_VZ_6_2018_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází14 kB23. 08. 2018 15:08:06
Download this file (1-5_VZ_6_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo84 kB23. 08. 2018 15:08:26
Download this file (1-6_VZ_6_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB23. 08. 2018 15:08:46
Download this file (VZ_6_2018_-_sod_d_plus.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 414 kB20. 12. 2018 10:12:43
Download this file (VZ_6_2018_-_pisemna zprava zadavatele § 217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)642 kB21. 12. 2018 13:12:39
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena334 kB02. 04. 2020 23:04:35
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)5. Skutečně uhrazená cena351 kB30. 03. 2021 18:03:59
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)6. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022611 kB30. 03. 2022 14:03:56
Download this file (VZ_6-2018_dod_c1_dplus_A.pdf)7. DODATEK č. 1 3622 kB06. 09. 2022 15:09:49
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_31_03_2023.pdf)8. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023 613 kB30. 03. 2023 14:03:29
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2024.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2024617 kB28. 03. 2024 06:03:43
Download this file (VZ_6-2018_dod_c2_dplus_podpisy_A.pdf)10. Dodatek č. 23217 kB27. 05. 2024 14:05:09

 

Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 18. 07. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2018 s názvem „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v podlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 09. 2018 ve 14.00 hod.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 04. 09. 2018 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

3.1 dodatečná informace č. 2 - příloha ZTI 

4. dodatečná informace č. 3

4.1 dodatečná informace č. 3 - příloha  

5. dodatečná informace č. 4

5.1. dodatečná informace č. 4 - příloha 

6. dodatečná informace č. 5 

7. dodatečná informace č. 6

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 8.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_4_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky492 kB18. 07. 2018 17:07:59
Download this file (VZ_4_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace, rozpočet249850 kB18. 07. 2018 17:07:41
Download this file (VZ_4_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB18. 07. 2018 18:07:45
Download this file (VZ_4_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB18. 07. 2018 18:07:19
Download this file (VZ_4_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB18. 07. 2018 18:07:03
Download this file (VZ_4_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo75 kB18. 07. 2018 18:07:35
Download this file (VZ_4_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB18. 07. 2018 18:07:23
Download this file (2_Dodatecna_informace_C_1.pdf)2. Dodatečná informace č. 1450 kB30. 07. 2018 13:07:16
Download this file (VZ_4_2018_-_dodatecna_informace_c_2.pdf)3. dodatečná informace č. 2550 kB14. 08. 2018 12:08:48
Download this file (VZ_4_2018_-_dodatecna_informace_c_2_priloha_zti.pdf)3.1 dodatečná informace č. 2 - příloha ZTI87 kB14. 08. 2018 12:08:00
Download this file (4_dodatecna_informace_c_3.pdf)4. dodatečná informace č. 3.pdf493 kB20. 08. 2018 13:08:36
Download this file (4_1_dodatecna_informace_c_3-priloha.zip)4.1 dodatečná informace č. 3 - příloha1896 kB20. 08. 2018 13:08:43
Download this file (5-dodatecna_informace_c-4.pdf)5. dodatečná informace č. 4482 kB21. 08. 2018 12:08:30
Download this file (5_1_dodatecna_informace_c_4_priloha.xlsx)5.1 dodatečná informace č. 4- příloha14 kB21. 08. 2018 12:08:16
Download this file (VZ_4_2018-Dodatecna_informace_c_5.pdf)6. Dodatečná informace č. 5483 kB23. 08. 2018 16:08:51
Download this file (7-Dodatecna_informace_c_6.pdf)7. Dodatečná informace č. 6 520 kB24. 08. 2018 15:08:42
Download this file (VZ_4_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)8. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)617 kB02. 11. 2018 14:11:50

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 10. 04. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/2/2018 s názvem "ZŠ Na Dlouhém lánu - modernizace školní jídelny".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 04. 2018 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 05. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_2_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky477 kB10. 04. 2018 14:04:50
Download this file (VZ_2_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace, rozpočet26576 kB10. 04. 2018 14:04:55
Download this file (VZ_2_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB10. 04. 2018 14:04:22
Download this file (VZ_2_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB10. 04. 2018 14:04:41
Download this file (VZ_2_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB10. 04. 2018 14:04:10
Download this file (VZ_2_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo73 kB10. 04. 2018 14:04:41
Download this file (VZ_2_2018_-_sod_konsit_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 301 kB15. 06. 2018 11:06:47
Download this file (VZ_2_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB29. 06. 2018 13:06:47
Download this file (VZ_2_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB23. 11. 2018 14:11:38

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 04. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2018 s názvem "ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 04. 2018 v 09.10 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_3_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky476 kB05. 04. 2018 13:04:52
Download this file (VZ_3_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace15252 kB05. 04. 2018 13:04:11
Download this file (VZ_3_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 04. 2018 13:04:36
Download this file (VZ_3_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 04. 2018 13:04:43
Download this file (VZ_3_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB05. 04. 2018 13:04:27
Download this file (VZ_3_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo73 kB05. 04. 2018 13:04:08
Download this file (VZ_3_2018_-_sod_stav_servis_lakam_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 302 kB27. 06. 2018 16:06:31
Download this file (VZ_3_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)625 kB29. 06. 2018 13:06:38
Download this file (VZ_3_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 377 kB21. 12. 2018 12:12:26

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 22. 03. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/1/2018 s názvem "MŠ Mládeže – rekonstrukce objektu - dokončení".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 04. 2018 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ 1-2018 - Výzva k podání nabídky.pdf)1. výzva k podání nabídky476 kB22. 03. 2018 14:03:32
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 1 - PD, rozpočet,...zip)1.1 projektová dokumentace35583 kB22. 03. 2018 14:03:04
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 2 - Identifikační údaje účastníka.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB22. 03. 2018 14:03:32
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 3 - Tabulka kritérií hodnocení.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB22. 03. 2018 14:03:58
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení ek.kvalif..doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB22. 03. 2018 14:03:26
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo74 kB22. 03. 2018 14:03:06
Download this file (VZ_1_2018_-_sod_dc_engineering_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 303 kB27. 06. 2018 16:06:33
Download this file (VZ_1_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB29. 06. 2018 13:06:47
Download this file (VZ_1_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB21. 12. 2018 12:12:01

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 20. 10. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/9/2017 s názvem "MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 2 tř. MŠ včetně parkových úprav".

 

Informace k zadávacímu řízení:

 

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 v 09.20 hod. (viz příloha č. 2)

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 30. 11. 2017, 08.30 hod.

Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou nesmí účastník ze zadávacího řízení odstoupit): do 28. 02. 2018, 10.00 hod.

(viz příloha č. 3)

 

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

 

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.1.1 slepý rozpočet - park

1.1.2. slepý rozpočet - školka

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 01. 2018.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_9_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky495 kB20. 10. 2017 14:10:41
Download this file (MS_VOKOVICKA_DpPS_201708_PDF_CD1.zip)1.1 dokumentace281975 kB20. 10. 2017 15:10:51
Download this file (VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_park.xlsx)1.1.1 slepý rozpočet - park187 kB20. 10. 2017 15:10:54
Download this file (VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_skolka.xlsx)1.1.2. slepý rozpočet - školka934 kB20. 10. 2017 15:10:41
Download this file (VZ_9_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB20. 10. 2017 15:10:56
Download this file (VZ_9_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB20. 10. 2017 15:10:47
Download this file (VZ_9_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB20. 10. 2017 15:10:58
Download this file (VZ_9_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo75 kB20. 10. 2017 15:10:48
Download this file (VZ-9-2017-Dodatecna_informace_c-1-NZ_machacek.pdf)2. dodatečná informace č. 1450 kB01. 11. 2017 19:11:26
Download this file (VZ_9_2017_-_dodatecna_informace_c_2.pdf)3. dodatečná informace č. 2665 kB08. 11. 2017 15:11:43
Download this file (VZ_9_2017_-_sod_-_alstap_sc.pdf.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná)310 kB12. 02. 2018 17:02:44
Download this file (VZ_9_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)645 kB27. 02. 2018 15:02:26
Download this file (VZ_9_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena 366 kB29. 03. 2018 16:03:17
Download this file (VZ_9_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena334 kB27. 01. 2020 13:01:07

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 20. 10. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/8/2017 s názvem "Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5, Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Čl. II. Výzvy k podání nabídky:

Předpokládaný termín ukončení prací: duben 2018 (s ohledem na nabídku dodavatele)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 07. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 5.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 12. 12. 2018.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_8_2017_-_vyzva_k_podani _nabidky_sc machacek jilek.pdf)1. výzva k podání nabídky569 kB20. 10. 2017 14:10:55
Download this file (VZ_8_2017_projektova_dokumentace.zip)1.1 dokumentace29948 kB20. 10. 2017 14:10:27
Download this file (VZ_8_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka48 kB20. 10. 2017 15:10:26
Download this file (VZ_8_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB20. 10. 2017 15:10:11
Download this file (VZ_8_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace27 kB20. 10. 2017 15:10:43
Download this file (VZ_8_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo71 kB20. 10. 2017 15:10:02
Download this file (VZ_8_2017_-_sod_lakam_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)299 kB20. 12. 2017 17:12:32
Download this file (VZ_8_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)639 kB18. 01. 2018 17:01:52
Download this file (VZ_8_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB29. 03. 2018 16:03:25
Download this file (VZ_8_2017_-_dodatek_c_1_sc.pdf)5. Dodatek č. 137 kB18. 08. 2018 20:08:39
Download this file (VZ_8_2017_-_dodatek_c_2_sc.pdf)6. Dodatek č. 239 kB07. 01. 2019 16:01:55
Download this file (VZ_8_2017_-_skutecne_uhrazena_cena2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena381 kB27. 06. 2019 12:06:02

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 17. 08. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/7/2017 s názvem "Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07. 09. 2017 v 09.20 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 14. 09. 2017, 9.20 hod.

Účastník je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2017, 10.00 hod. (Informace o prodloužení lhůt viz příloha č. 2)

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

2. Dodatečná informace č.1

2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1

2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1 

3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 11. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 7.

 

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 8.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky557 kB17. 08. 2017 17:08:02
Download this file (VZ_7_2017_projektova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace210285 kB17. 08. 2017 17:08:49
Download this file (VZ_7_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB17. 08. 2017 17:08:48
Download this file (VZ_7_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB17. 08. 2017 17:08:04
Download this file (VZ_7_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB17. 08. 2017 17:08:23
Download this file (VZ_7_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo72 kB17. 08. 2017 17:08:40
Download this file (2. Dodatečná informace č.1.pdf)2. Dodatečná informace č.1.pdf415 kB01. 09. 2017 13:09:26
Download this file (2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1.pdf)2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1.pdf196 kB01. 09. 2017 13:09:34
Download this file (2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1.xlsx)2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1.xlsx515 kB01. 09. 2017 13:09:43
Download this file (3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky.pdf)3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky.pdf334 kB01. 09. 2017 13:09:31
Download this file (VZ_7_2017_-_sod_isp_sc.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 402 kB07. 12. 2017 15:12:48
Download this file (VZ_7_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)662 kB22. 12. 2017 15:12:22
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena 369 kB29. 03. 2018 16:03:40
Download this file (VZ_7_2017_-_dodatek_c_1_sc.pdf)7. Dodatek č. 138 kB18. 08. 2018 20:08:22
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1.pdf)8. Skutečně uhrazená cena 377 kB23. 11. 2018 14:11:02

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 01. 08. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2017 s názvem "Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 08. 2017 v 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 07. 09. 2017, 9.00 hod.

Prohlídka k předmětu plnění se bude konat dne 22. 08. 2017 v 10.00 hod.

Účastník je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2017, 10.00 hod. (Informace o prodloužení lhůt viz příloha č. 2)

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 10. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 02. 05. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5. 

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7. 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_6_2017_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky596 kB01. 08. 2017 13:08:28
Download this file (VZ_6_2017_-_dokumentace.zip)1.1 dokumentace727221 kB01. 08. 2017 13:08:25
Download this file (VZ_6_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB01. 08. 2017 13:08:56
Download this file (VZ_6_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB01. 08. 2017 13:08:17
Download this file (VZ_6_2017_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých fází13 kB01. 08. 2017 13:08:40
Download this file (VZ_6_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo76 kB01. 08. 2017 13:08:03
Download this file (VZ_6_2017_-_Informace_o_prodloužení_lhůt.pdf)2. Informace o prodloužení lhůt381 kB16. 08. 2017 15:08:54
Download this file (VZ_6_2017_-_sod_kania.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 343 kB06. 11. 2017 12:11:27
Download this file (VZ_6_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)642 kB23. 11. 2017 17:11:36
Download this file (VZ_6_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 368 kB29. 03. 2018 16:03:09
Download this file (VZ_6_2017_-_dodatek_c_1_kania_sc.pdf)6. Dodatek č. 136 kB11. 05. 2018 17:05:16
Download this file (VZ_6_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d1.pdf)7. Skutečně uhrazená cena377 kB11. 03. 2019 13:03:47

Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 19. 06. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/5/2017 s názvem „Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v podlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 07. 2017.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 27. 07. 2017 v 09.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 návrh smlouvy o dílo

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekomické kvalifikace

1.5 projektová dokumentace

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

2.1 příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 (Stavební povolení)

2.2 příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 2 (Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením)

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 04. 09. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dohoda o narovnání ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_5_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky567 kB19. 06. 2017 15:06:39
Download this file (VZ_5_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.1 návrh smlouvy o dílo76 kB19. 06. 2017 15:06:10
Download this file (VZ_5_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB19. 06. 2017 15:06:31
Download this file (VZ_5_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB19. 06. 2017 15:06:25
Download this file (VZ_5_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucely_splneni_ekonomicke_kvalifikace.xlsx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB19. 06. 2017 15:06:14
Download this file (VZ_5_2017_-_projektova_dokumentace.zip)1.5 projektová dokumentace44154 kB19. 06. 2017 15:06:06
Download this file (VZ_5_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. Dodatečná informace č. 1571 kB26. 06. 2017 11:06:30
Download this file (VZ_5_2017_-_priloha_c.1_SP_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2.1 příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 12904 kB26. 06. 2017 11:06:17
Download this file (VZ_5_2017_-_priloha_c.2_ZSPD_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2.2 příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 11114 kB26. 06. 2017 11:06:43
Download this file (VZ_5_2017_-_sod_-_brema_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 307 kB15. 09. 2017 13:09:59
Download this file (VZ_5_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)644 kB04. 10. 2017 16:10:11
Download this file (VZ_5_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 371 kB29. 03. 2018 16:03:32
Download this file (VZ_5_2017_-_dohoda_o_narovnani_brema.pdf)6. Dohoda o narovnání (strojově čitelná) 71 kB06. 04. 2018 13:04:27

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 05. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2017 s názvem "Výstavba půdních bytů v objektu lékařského střediska Stochovská 530/43, Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 07. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_4_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky550 kB05. 05. 2017 15:05:27
Download this file (VZ_4_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace53446 kB05. 05. 2017 15:05:46
Download this file (VZ_4_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 15:05:01
Download this file (VZ_4_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB05. 05. 2017 15:05:21
Download this file (VZ_4_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo69 kB05. 05. 2017 15:05:40
Download this file (VZ_4_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. dodatečná informace č. 1479 kB22. 05. 2017 16:05:50
Download this file (VZ_4_2017_-_sod_-_dc_engineering_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 9340 kB21. 07. 2017 13:07:14
Download this file (VZ_4_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)630 kB21. 07. 2017 13:07:03
Download this file (VZ_4_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 473 kB09. 03. 2018 15:03:20

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 05. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2017 s názvem "Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9, (škola „Riverside“), Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 09:30 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 07. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 10. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 8.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_3_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky551 kB05. 05. 2017 14:05:12
Download this file (VZ_3_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace70583 kB05. 05. 2017 14:05:47
Download this file (VZ_3_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 14:05:07
Download this file (VZ_3_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 05. 2017 14:05:25
Download this file (VZ_3_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo79 kB05. 05. 2017 14:05:43
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. dodatečná informace č. 1571 kB19. 05. 2017 12:05:14
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatecna_informace_c.2.pdf.pdf)3. dodatečná informace č. 2527 kB22. 05. 2017 16:05:56
Download this file (VZ_ 3_-_2017_-_sod_energie_sc.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9319 kB14. 07. 2017 08:07:49
Download this file (VZ_3_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)660 kB21. 07. 2017 13:07:41
Download this file (VZ_3_2017_-_dodatek_c_1_energie_stavebni.pdf)6. Dodatek č. 137 kB20. 10. 2017 15:10:22
Download this file (VZ_3_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)7. Skutečně uhrazená cena 370 kB29. 03. 2018 16:03:30
Download this file (VZ_3_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1.pdf)8. Skutečně uhrazená cena 378 kB23. 11. 2018 14:11:02

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 09:00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 06. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 07. 12. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 20. 06. 2018.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_2_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky600 kB05. 05. 2017 14:05:25
Download this file (VZ_2_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace63484 kB05. 05. 2017 14:05:10
Download this file (VZ_2_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 14:05:41
Download this file (VZ_2_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 05. 2017 14:05:27
Download this file (VZ_2_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo379 kB05. 05. 2017 14:05:47
Download this file (VZ_2_2017_-_sod_-_ssk_sc.pdf.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9546 kB04. 07. 2017 17:07:09
Download this file (VZ_2_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB21. 07. 2017 13:07:32
Download this file (VZ_2_2017_-_dodatek_c_1 _ssk_sc.pdf)4. Dodatek č. 139 kB15. 12. 2017 15:12:35
Download this file (VZ_2_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 367 kB29. 03. 2018 16:03:41
Download this file (VZ_2_2017_-_dodatek_c_2 _ssk_sc.pdf)6. Dodatek č. 237 kB27. 06. 2018 16:06:06
Download this file (VZ_2_2018_-_skutecne_uhrazena_cena2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena380 kB28. 06. 2019 08:06:20

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 25. 04. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/1/2017 s názvem "ZŠ Antonína Čermáka - modernizace školní jídelny"

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 05. 2017 ve 14:00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 06. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_1_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky556 kB25. 04. 2017 14:04:40
Download this file (VZ_1_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace40942 kB25. 04. 2017 14:04:32
Download this file (VZ_1_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB25. 04. 2017 14:04:00
Download this file (VZ_1_2017_-_tabulka_kriterii_hodnocení.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB25. 04. 2017 14:04:20
Download this file (VZ_1_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo72 kB25. 04. 2017 14:04:55
Download this file (VZ_1_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. dodatečná informace č. 1607 kB04. 05. 2017 17:05:38
Download this file (VZ_1_2017_-_sod_-_konsit_sc.pdf.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9103 kB04. 07. 2017 17:07:30
Download this file (VZ_1_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)641 kB21. 07. 2017 13:07:41
Download this file (VZ_1_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 375 kB07. 12. 2017 15:12:35

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 08. 11. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/7/2016 s názvem "ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce střechy a půdních prostor nám. Svobody 3/930 a 2/930, Praha 6"

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 11. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 01. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 07. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

  Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 17. 01. 2017 uzavřením smlouvy o dílo.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2016_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. Výzva k podání nabídky (strojově čitelná)513 kB08. 11. 2016 16:11:04
Download this file (VZ_7_2016_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 Projektová dokumentace 85827 kB08. 11. 2016 16:11:18
Download this file (VZ_7_2016_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.xlsx)1.2 Identifikační údaje účastníka 11 kB08. 11. 2016 16:11:42
Download this file (VZ_7_2016_-_tabulka_hodnocenych_kriterii.xlsx.doc)1.3 Tabulka hodnocených kritérií 42 kB08. 11. 2016 16:11:10
Download this file (VZ_7_2016_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 Návrh smlouvy o dílo 62 kB08. 11. 2016 16:11:07
Download this file (VZ_7_2016_-_SOD _Dereza_SC.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)3784 kB31. 01. 2017 13:01:17
Download this file (VZ_7_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)636 kB13. 02. 2017 16:02:12
Download this file (VZ_7_2016_-_dodatek_ke_sod _Dereza_sc.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)830 kB14. 07. 2017 08:07:16
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 379 kB20. 10. 2017 15:10:42

 

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 28. 06. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2016 s názvem "Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

(nám. Svobody 930/2, Praha 6 - Bubeneč, na pozemku parc. č. 980)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 07. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 harmonogram průběhu prací 

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 08. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a odst. 3 ZVZ - viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ, resp. dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 7.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 25. 08. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_06_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 6054 kB28. 06. 2016 12:06:29
Download this file (vz_06_2016_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf)1. Zadávací dokumentace (strojově čitelná)538 kB28. 06. 2016 12:06:38
Download this file (priloha_c._2_-_identifikacni_udaje_uchazece_0.doc)1.2 Identifikační údaje uchazeče48 kB28. 06. 2016 12:06:18
Download this file (vz_06_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace110030 kB28. 06. 2016 12:06:22
Download this file (vz_06_2016_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii.doc)1.3 Tabulka hodnocených kritérií40 kB28. 06. 2016 12:06:55
Download this file (vz_06_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB28. 06. 2016 12:06:55
Download this file (vz_06_2016_-_navrh_sod.doc)1.5 Návrh smlouvy o dílo197 kB28. 06. 2016 13:06:17
Download this file (vz_06_2016_-_harmonogram.xlsx)1.6 Harmonogram11 kB28. 06. 2016 13:06:25
Download this file (VZ_6_2016_-_SOD _Geus.pdf)2. Smlouva o dílo7278 kB07. 09. 2016 19:09:57
Download this file (VZ_6_2016_-_SOD _Geus_SC.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)431 kB07. 09. 2016 19:09:33
Download this file (VZ_6_2016_-_ písemná zpráva zadavatele_§_85.pdf.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele918 kB07. 09. 2016 19:09:22
Download this file (VZ_6_2016_-_ písemná zpráva zadavatele_§_85_SC.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)536 kB07. 09. 2016 19:09:24
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_ 147a_odst.3.pdf)4. Skutečně uhrazená cena §147a odst.3 366 kB29. 03. 2017 10:03:36
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_ pozast..pdf)5. Skutečně uhrazená cena 372 kB17. 08. 2017 17:08:55
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena § 147a,resp. § 219 odst. 3377 kB19. 12. 2017 17:12:52
Download this file (VZ_6_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)7. Seznam subdodavatelů 363 kB09. 03. 2018 15:03:52

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 21. 04. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/5/2016 s názvem "ZŠ E. Destinnové 2 - modernizace elektroinstalace"

(nám. Svobody 930/3, Praha 6 - Bubeneč, na pozemku parc. č. 980)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 05. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 06. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 5.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 27. 07. 2017.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 8.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 6. 

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 7.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 06. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_05_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace VZ5591 kB21. 04. 2016 18:04:51
Download this file (vz_05_2016_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace15463 kB21. 04. 2016 18:04:09
Download this file (vz_05_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče11 kB21. 04. 2016 18:04:22
Download this file (vz_05_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriterii.xlsx)1.3 Tabulka hodnotících kritérií14 kB21. 04. 2016 18:04:48
Download this file (vz_05_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB21. 04. 2016 18:04:03
Download this file (vz_05_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo60 kB21. 04. 2016 18:04:18
Download this file (vz_05_2016_-_dodatecna_informace_c._1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 134 kB02. 05. 2016 18:05:25
Download this file (vz_05_2016_-_sod_-_el.uldrich.pdf)3. Smlouva o dílo775 kB15. 06. 2016 20:06:28
Download this file (vz_05_2016_-_sod_-_el.uldrich_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)407 kB15. 06. 2016 20:06:36
Download this file (vz_05_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele105 kB15. 06. 2016 20:06:46
Download this file (vz_05_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojové čitelná)545 kB15. 06. 2016 20:06:57
Download this file (VZ_5_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH.pdf)5. Dodatek č. 11386 kB08. 09. 2016 13:09:53
Download this file (VZ_5_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH_SC.pdf)5. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)424 kB08. 09. 2016 13:09:14
Download this file (VZ_5_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena 376 kB04. 01. 2017 16:01:50
Download this file (VZ_5_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)7. Seznam subdodavatelů 369 kB09. 01. 2017 14:01:18
Download this file (VZ_5_2016_-_dodatek c.2 _elektro_-_uldrich_sc.pdf)8. Dodatek č. 249 kB09. 08. 2017 20:08:59

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 21. 04. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2016 s názvem "ZŠ nám. Svobody 2 - modernizace elektroinstalace"

(nám. Svobody 930/2, Praha 6 - Bubeneč, na pozemku parc. č. 980)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 05. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 06. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 27. 07. 2017.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 9.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a odst. 3 ZVZ - viz příloha 7.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 8.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 06. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_04_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5583 kB21. 04. 2016 18:04:48
Download this file (vz_04_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace13117 kB21. 04. 2016 18:04:28
Download this file (vz_04_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče11 kB21. 04. 2016 18:04:11
Download this file (vz_04_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriterii.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií14 kB21. 04. 2016 18:04:37
Download this file (vz_04_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB21. 04. 2016 18:04:27
Download this file (vz_04_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo59 kB21. 04. 2016 18:04:03
Download this file (vz_04_2016_-_sod_-_el.uldrich.pdf)2. Smlouva o dílo765 kB15. 06. 2016 20:06:34
Download this file (vz_04_2016_-_sod_-_el.uldrich_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)406 kB15. 06. 2016 20:06:42
Download this file (vz_04_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele 100 kB15. 06. 2016 20:06:53
Download this file (vz_04_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)531 kB15. 06. 2016 20:06:00
Download this file (VZ_4_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH.pdf)4. Dodatek č. 11701 kB08. 09. 2016 13:09:19
Download this file (VZ_4_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH_CS.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)424 kB08. 09. 2016 13:09:44
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 376 kB22. 12. 2016 17:12:35
Download this file (VZ_4_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 368 kB09. 01. 2017 14:01:18
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_147a_odst.3.pdf)7. Skutečně uhrazená cena §147a odst.3 376 kB29. 03. 2017 10:03:52
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_pozast..pdf)8. Skutečně uhrazená cena 380 kB26. 07. 2017 17:07:07
Download this file (VZ_4_2016_-_dodatek c.2 _elektro_-_uldrich_sc.pdf)9. Dodatek č. 249 kB09. 08. 2017 20:08:37

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 21. 04. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2016 s názvem "ZŠ Petřiny sever - modernizace elektroinstalace"

(Na Okraji 305/43, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 473/40)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 05. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 02. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 02. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_03_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5709 kB21. 04. 2016 18:04:57
Download this file (vz_03_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace16755 kB21. 04. 2016 18:04:15
Download this file (vz_03_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče0 kB21. 04. 2016 18:04:39
Download this file (vz_03_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriterii_vz-3-2016.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií14 kB21. 04. 2016 18:04:17
Download this file (vz_03_3016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB21. 04. 2016 18:04:54
Download this file (vz_03_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo60 kB21. 04. 2016 18:04:23
Download this file (vz_03_2016_-_sod_-_rt_plus.pdf)2. Smlouva o dílo 797 kB15. 06. 2016 20:06:05
Download this file (vz_03_2016_-_sod_-_rt_plus_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)408 kB15. 06. 2016 20:06:13
Download this file (vz_03_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele103 kB15. 06. 2016 20:06:22
Download this file (vz_03_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)534 kB15. 06. 2016 20:06:31
Download this file (VZ_3_2016_-_Dodatek č. 1 _RTplus.pdf)4. Dodatek č. 1776 kB07. 09. 2016 19:09:48
Download this file (VZ_3_2016_-_Dodatek č. 1 _RTplus_SC.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)424 kB07. 09. 2016 19:09:14
Download this file (VZ_3_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 212 kB02. 12. 2016 14:12:17
Download this file (VZ_3_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 171 kB02. 12. 2016 14:12:27

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 24. 03. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/2/2016 s názvem "ZŠ Petřiny - jih - modernizace elektroinstalace"

(Šantrochova 1800/2, Praha 6 - Břevnov, na pozemku parc. č. 3477/175)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 04. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace (část silnoproud a slaboproud, soupis prací)

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 06. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 5.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 7.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 06. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_02_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5662 kB24. 03. 2016 13:03:59
Download this file (vz_02_2016_-_projektova_dokumentace_silnoproud-pdf.zip)1.1 Silnoproud7913 kB24. 03. 2016 13:03:59
Download this file (vz_02_2016_-_projektova_dokumentace_slaboproud.zip)1.1 Slaboproud3255 kB24. 03. 2016 13:03:12
Download this file (vz_02_2016_-_soupis_praci.xlsx)1.1 Soupis prací Petřiny - jih559 kB24. 03. 2016 13:03:20
Download this file (vz_02_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče11 kB24. 03. 2016 13:03:36
Download this file (vz_02_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriteri.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií 14 kB24. 03. 2016 13:03:44
Download this file (vz_02_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB24. 03. 2016 13:03:52
Download this file (vz_02_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo60 kB24. 03. 2016 13:03:25
Download this file (vz_02_2016_-_dodatecna_informace_c._1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 187 kB15. 04. 2016 12:04:52
Download this file (vz_02_2016_-_sod_konsit.pdf)3. Smlouva o dílo821 kB15. 06. 2016 20:06:56
Download this file (vz_02_2016_-_sod_konsit_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)413 kB15. 06. 2016 20:06:14
Download this file (vz_02_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele136 kB15. 06. 2016 20:06:25
Download this file (vz_02_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)555 kB15. 06. 2016 20:06:35
Download this file (VZ_2_2016_-_Dodatek č. 1 _KONSIT.pdf)5. Dodatek č. 11855 kB07. 09. 2016 19:09:20
Download this file (VZ_2_2016_-_Dodatek č. 1 _KONSIT_SC.pdf)5. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)343 kB07. 09. 2016 19:09:12
Download this file (VZ_2_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 372 kB06. 12. 2016 10:12:52
Download this file (VZ_2_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)7. Skutečně uhrazená cena 376 kB04. 01. 2017 16:01:25

Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 10. 03. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/1/2016 s názvem "Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 04. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1 (vč. příloh č. 2.1.1 a 2.1.2)

2.2 dodatečná informace č. 2

2.3 dodatečná informace č. 3

 

Informace k uzavření smlouvy:

Nedošlo k uzavření smlouvy o dílo.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

 

Zadávací řízení bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 18. 05. 2016 zrušeno v souladu se ZVZ.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_01_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace679 kB10. 03. 2016 12:03:29
Download this file (vz_01_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace109961 kB10. 03. 2016 12:03:32
Download this file (vz_01_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.doc)1.2 Identifikační údaje dodavatele48 kB10. 03. 2016 12:03:56
Download this file (vz_01_2016_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii.doc)1.3 Tabulka dílčích hodnotících kriterií42 kB10. 03. 2016 12:03:04
Download this file (vz_01_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB10. 03. 2016 12:03:19
Download this file (vz_01_2016_-_navrh_sod.doc)1.5 Návrh smlouvy o dílo194 kB10. 03. 2016 12:03:28
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 1189 kB16. 03. 2016 12:03:25
Download this file (vz_01_2016_-_priloha_c._1_k_dodatecne_informaci_c._1.pdf)2.1.1 Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1355 kB16. 03. 2016 12:03:57
Download this file (vz_01_2016_-_priloha_c._2__k_dodatecne_informaci_c._1.pdf)2.1.2 Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 1356 kB16. 03. 2016 12:03:07
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._2.pdf)2.2 Dodatečná informace č. 2764 kB01. 04. 2016 16:04:38
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._3.pdf)2.3 Dodatečná informace č. 344 kB12. 04. 2016 18:04:41
Download this file (vz_01_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele1459 kB13. 06. 2016 17:06:46
Download this file (vz_01_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (stojově čitelná)571 kB13. 06. 2016 17:06:16

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

"Zřízení dvou mezonetových bytových jednotek a přístavba výtahu v objektu Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6"

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku "Zřízení dvou mezonetových bytových jednotek a přístavba výtahu v objektu Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6".

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1: (viz přílohy)

Dodatečná informace č. 2 + příloha rozpočet výtah: (viz přílohy)

Hodnota zakázky:
podlimitní veřejné zakázky

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

"MŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce objektu"

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku MŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce objektu.

Mateřská škola Na Dlouhém lánu, Nechanského 589/3, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Projektová dokumentace vč. neoceněného soupisu prací ke ztažení ZDE: http://www.uschovna.cz/zasilka/EM2Y926AI9X8BZM3-6DB

AKTUALIZOVANÝ ODKAZ ke ztažení projektové dokumentace vč. neoceněného soupisu prací

(obsah je totožný s prvním i druhým odkazem - pouze je prodloužena doba uložení v "úschovně"): http://www.uschovna.cz/zasilka/FBTZLMA4YDEAZWZ4-ZLX

http://www.uschovna.cz/zasilka/FDMZ7VW4HX8FMBHP-DGW

Dodatečná informace č. 1 - upřesnění zadávací dokumentace (viz. přílohy)

Dodatečná informace č. 2 (viz. přílohy) - výkaz výměr, stavební povolení, koord. situace, tabulka zámeč. výrobků, tabulka truhlář. výrobků, tabulka obec. výrobků

Dodatečná informace č. 3 (viz. přílohy)

Hodnota zakázky:
podlimitní veřejné zakázky

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

"ŠJ Emy Destinnové - rekonstrukce školní jídelny"

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku ŠJ Emy Destinnové - rekonstrukce školní jídelny.

Základní škola Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - upřesnění zadávací dokumentace (viz. přílohy)

Dodatečná informace č. 2 vč. příloh k dopisu (viz. přílohy)

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (oduvod.ozr_vz_1-2015.pdf)oduvod.ozr_vz_1-2015.pdf1903 kB24. 04. 2015 13:04:53
Download this file (zadavaci_dokumentace_vz1-_2015.pdf)zadavaci_dokumentace_vz1-_2015.pdf5950 kB24. 04. 2015 13:04:28
Download this file (dps_zs_ed_2015.zip)dps_zs_ed_2015.zip24008 kB24. 04. 2015 13:04:56
Download this file (priloha_c._2_-_identifikacni_udaje_uchazece_vz1-2015.doc)priloha_c._2_-_identifikacni_udaje_uchazece_vz1-2015.doc48 kB24. 04. 2015 13:04:08
Download this file (priloha_c._3_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii_vz1-2015.doc)priloha_c._3_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii_vz1-2015.doc39 kB24. 04. 2015 13:04:40
Download this file (priloha_c._4_-_vzor_cestneho_prohlaseni_2015_vz1-2015.doc)priloha_c._4_-_vzor_cestneho_prohlaseni_2015_vz1-2015.doc27 kB24. 04. 2015 13:04:50
Download this file (navrh_sod_vz1-_2015.doc)navrh_sod_vz1-_2015.doc201 kB24. 04. 2015 13:04:03
Download this file (priloha_c._6_-_seznam_technickych_listu_vz1-2015.docx)priloha_c._6_-_seznam_technickych_listu_vz1-2015.docx14 kB24. 04. 2015 13:04:14
Download this file (dodatecna_informace_c._1_1.pdf)dodatecna_informace_c._1_1.pdf253 kB29. 04. 2015 12:04:14
Download this file (06vz_1-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_odpoved_na_dotaz_c._1-3.pdf)06vz_1-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_odpoved_na_dotaz_c._1-3.pdf471 kB18. 05. 2015 15:05:43
Download this file (06vz_1-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_priloha.xls)06vz_1-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_priloha.xls89 kB18. 05. 2015 15:05:48
Download this file (vz_1-_2015_-_sod_-_konsit.pdf)vz_1-_2015_-_sod_-_konsit.pdf7327 kB06. 08. 2015 18:08:18
Download this file (24_-_kvz_1-2015_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)24_-_kvz_1-2015_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf162 kB06. 08. 2015 18:08:35
Download this file (CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_1_2015_CS.pdf)CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_1_2015_CS.pdf374 kB04. 03. 2016 13:03:28
Download this file (SUBDODAVATELE-par_147_ke_zverejneni_VZ_1_2015_SC.pdf)SUBDODAVATELE-par_147_ke_zverejneni_VZ_1_2015_SC.pdf380 kB04. 03. 2016 14:03:39

  !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

ZŠ Marjánka - rekonstrukce sociálních zařízení a učeben včetně statického zajištění stropních podhledů.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na ZŠ Marjánka - rekonstrukce sociálních zařízení a učeben včetně statického zajištění stropních podhledů.

Základní škola Marjánka, Bělohorská 52/417, Praha 6.

 

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 2 - (viz. přílohy)

Dodatečná informace č. 1 - (viz. přílohy)

Výkresová část ZTI (vč. ÚT) a Elektro rekonstrukce sociálních zařízení - (viz. přílohy)

Dodatek technické zprávy - specifikace elektro - (viz. přílohy)

Soupis prací (slepý rozpočet) na rek. soc. zař. s upravenými množst.jedn. v části ÚT - (viz. přílohy)

S ohledem na poskytnuté informace se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 7. 5. 2015 do 9:00 hod.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz-5-2015_zadavaci_dokumentace_marjanka_zpr_0.pdf)vz-5-2015_zadavaci_dokumentace_marjanka_zpr_0.pdf703 kB09. 04. 2015 17:04:48
Download this file (vz-5-2015_navrh_sod_marjanka_zpr_0.doc)vz-5-2015_navrh_sod_marjanka_zpr_0.doc194 kB09. 04. 2015 17:04:58
Download this file (vz-5-2015_priloha_c._2_identifikacni_udaje_uchazece_2015_0.doc)vz-5-2015_priloha_c._2_identifikacni_udaje_uchazece_2015_0.doc48 kB09. 04. 2015 17:04:10
Download this file (vz-5-2015_priloha_c._3_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii_0.doc)vz-5-2015_priloha_c._3_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii_0.doc41 kB09. 04. 2015 17:04:18
Download this file (vz-5-2015_priloha_c._4_-_vzor_cestneho_prohlaseni_2015_0.doc)vz-5-2015_priloha_c._4_-_vzor_cestneho_prohlaseni_2015_0.doc27 kB09. 04. 2015 17:04:28
Download this file (slepy_rozpocet_-_stropni_podhledy_0.xls)slepy_rozpocet_-_stropni_podhledy_0.xls329 kB09. 04. 2015 17:04:40
Download this file (pd_strop.podhledy_0.zip)pd_strop.podhledy_0.zip1444 kB09. 04. 2015 17:04:02
Download this file (slepy_rozpocet_-_soc.zar_._0.xls)slepy_rozpocet_-_soc.zar_._0.xls625 kB09. 04. 2015 17:04:16
Download this file (pd_rek.soc_.zar_.zip)pd_rek.soc_.zar_.zip20451 kB10. 04. 2015 00:04:50
Download this file (06vz_5-2015_-_dodatecna_inf.c.1_-_odpoved_na_dotaz_c._1-4.pdf)06vz_5-2015_-_dodatecna_inf.c.1_-_odpoved_na_dotaz_c._1-4.pdf123 kB21. 04. 2015 17:04:40
Download this file (zti.zip)zti.zip5917 kB21. 04. 2015 17:04:30
Download this file (esi.zip)esi.zip16608 kB21. 04. 2015 17:04:54
Download this file (dodatek_elektro_tz_zs_marjanka.doc)dodatek_elektro_tz_zs_marjanka.doc56 kB21. 04. 2015 17:04:50
Download this file (zs_marjankabelohorska_52-417p6-slepy_rozpocet_-uprava_kopie_s_ut.xls)zs_marjankabelohorska_52-417p6-slepy_rozpocet_-uprava_kopie_s_ut.xls639 kB21. 04. 2015 17:04:58
Download this file (07vz_5-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_odpoved_na_dotaz_c._5.pdf)07vz_5-2015_-_dodatecna_inf.c.2_-_odpoved_na_dotaz_c._5.pdf755 kB29. 04. 2015 17:04:50
Download this file (03vz_5-2015_-sod_pp53.pdf)03vz_5-2015_-sod_pp53.pdf789 kB30. 06. 2015 12:06:20
Download this file (24_-_kvz_5-2015_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)24_-_kvz_5-2015_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf134 kB30. 06. 2015 12:06:40
Download this file (jrbu_-_sod-pp53.pdf)jrbu_-_sod-pp53.pdf6254 kB05. 11. 2015 16:11:16
Download this file (SUBDODAVATELE_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_SC.pdf)SUBDODAVATELE_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_SC.pdf446 kB10. 03. 2016 13:03:47
Download this file (CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_SC.pdf)CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_SC.pdf453 kB10. 03. 2016 13:03:52
Download this file (CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_JRBU_SC.pdf)CENA_par_147_ke_zverejneni_VZ_5_2015_JRBU_SC.pdf364 kB10. 03. 2016 14:03:47

  !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

MŠ Šmolíkova - realizace energetických úspor

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na "MŠ Šmolíkova - realizace energetických úspor, Šmolíkova 3/865, 161 00  Praha 6 - Ruzyně".

DODATEČN0 INFORMACE:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ke stažení na:

http://old.uschovna.cz/zasilka/QA3MFSLPISLDXSRW-TZ3

Aktualizovaný odkaz ke ztažení ZD (zadávací dokumentace je totožná s prvním odkazem pro ZD - pouze je prodloužena doba uložení v "úschovně"):

http://old.uschovna.cz/zasilka/QAL9RA8JA64MU8XY-Z29

podlimitní veřejné zakázky
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (tabulky_vz_11-2014.doc)tabulky_vz_11-2014.doc67 kB11. 12. 2014 17:12:48
Download this file (vz_11_2014_vyzva_vzor_referencnich_zakazek.xls)vz_11_2014_vyzva_vzor_referencnich_zakazek.xls28 kB11. 12. 2014 17:12:10
Download this file (vz_11-2014_smolikova_cestne_prohlaseni.doc)vz_11-2014_smolikova_cestne_prohlaseni.doc25 kB11. 12. 2014 17:12:10
Download this file (vyzva_vz_11-2014_ms_smolikova.pdf)vyzva_vz_11-2014_ms_smolikova.pdf1167 kB11. 12. 2014 19:12:14
Download this file (navrh_sod_vz_11-2014.doc)navrh_sod_vz_11-2014.doc173 kB11. 12. 2014 19:12:36
Download this file (23_-_kvz_11-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)23_-_kvz_11-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf189 kB29. 01. 2015 16:01:58
Download this file (24vz_11-2014_-_sod_nepro_0.pdf)24vz_11-2014_-_sod_nepro_0.pdf4001 kB05. 08. 2016 00:08:20

  !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Změna konstrukčního systému dostavby objektu Čínská 33/1950.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO,
a.s. veřejnou zakázku na akci Změna konstrukčního systému dostavby objektu, Čínská 33/1950, Praha 6.

Výkresová část dokumentace bude předána na vyžádání.

Hodnota zakázky: 
podlimitní veřejné zakázky
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_k_podani_nabidky_vz-10-2014.pdf)vyzva_k_podani_nabidky_vz-10-2014.pdf3572 kB08. 08. 2014 15:08:24
Download this file (navrh_sod_vz_10-2014.doc)navrh_sod_vz_10-2014.doc158 kB08. 08. 2014 15:08:50
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece.doc)identifikacni_udaje_uchazece.doc47 kB08. 08. 2014 15:08:16
Download this file (cestne_prohlaseni.doc)cestne_prohlaseni.doc26 kB08. 08. 2014 15:08:32
Download this file (tabulka_hodnocenych_kriterii.docx)tabulka_hodnocenych_kriterii.docx15 kB08. 08. 2014 15:08:54
Download this file (ms_cinska_-_slepy_-_zmena_konstrukce.xls)ms_cinska_-_slepy_-_zmena_konstrukce.xls137 kB08. 08. 2014 15:08:06
Download this file (vz_10-2014_-_sod_-_tzb.pdf)vz_10-2014_-_sod_-_tzb.pdf859 kB05. 12. 2014 12:12:42
Download this file (47vz_10-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf)47vz_10-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf214 kB05. 12. 2014 12:12:52

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Poskytování podpory při správě a inkasu pohledávek, řešení pozemkové agendy a poskytování dalších služeb pro společnost SNEO, a.s.

SNEO, a.s. vypisuje veřejnou zakázku na "Poskytování podpory při správě a inkasu pohledávek, řešení pozemkové agendy a poskytování dalších služeb pro společnost SNEO, a.s."

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_9-2014_-_vyzva_pravni_sluzby.pdf)vz_9-2014_-_vyzva_pravni_sluzby.pdf3791 kB31. 07. 2014 16:07:14
Download this file (priloha_c._1_-_tabulka_hodnocenych_kriterii.doc)priloha_c._1_-_tabulka_hodnocenych_kriterii.doc62 kB31. 07. 2014 16:07:40
Download this file (priloha_c._3_-_tabulka_identifikacnich_udaju.doc)priloha_c._3_-_tabulka_identifikacnich_udaju.doc49 kB31. 07. 2014 16:07:06
Download this file (priloha_c._4_-_cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_vzor.doc)priloha_c._4_-_cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_vzor.doc21 kB31. 07. 2014 16:07:50
Download this file (priloha_c._5_-_vzor_referencnich_zakazek.xls)priloha_c._5_-_vzor_referencnich_zakazek.xls19 kB31. 07. 2014 16:07:04
Download this file (sod_-_pravni_sluzby_2014.doc)sod_-_pravni_sluzby_2014.doc152 kB31. 07. 2014 16:07:18
Download this file (doplnujici_informace_c.1.pdf)doplnujici_informace_c.1.pdf101 kB07. 08. 2014 17:08:20
Download this file (47vz_9-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf)47vz_9-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf207 kB29. 01. 2015 16:01:08

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

MŠ Sbíhavá - navýšení kapacity - přístavba lesní třídy, Sbíhavá II 360/2, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na "MŠ Sbíhavá - navýšení kapacity - přístavba lesní třídy, Sbíhavá II 360/2, Praha 6."

DODATEČNÉ INFORMACE:

 

PD, výkaz výměr VZ/7/2014 ke stažení ZDE

Hodnota zakázky:  podlimitní veřejné zakázky

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_vz_7-2014.pdf)vyzva_vz_7-2014.pdf1016 kB04. 04. 2014 13:04:20
Download this file (tabulky_vz_7-2014.doc)tabulky_vz_7-2014.doc73 kB04. 04. 2014 13:04:34
Download this file (navrh_sod_vz_7-2014.doc)navrh_sod_vz_7-2014.doc185 kB04. 04. 2014 13:04:48
Download this file (47vz_7-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_7-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf207 kB24. 07. 2014 10:07:06

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

ZŠ Červený vrch - zateplení střešního pláště včetně sanace fasády, Alžírská 26/680, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na "ZŠ Červený vrch - zateplení střešního pláště včetně sanace fasády, Alžírská 26/680, Praha 6".

 

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_vz_6-2014.pdf)vyzva_vz_6-2014.pdf1011 kB04. 04. 2014 12:04:14
Download this file (tabulky_vz_6-2014.doc)tabulky_vz_6-2014.doc71 kB04. 04. 2014 12:04:28
Download this file (navrh_sod_vz_6-2014.doc)navrh_sod_vz_6-2014.doc184 kB04. 04. 2014 12:04:48
Download this file (zd_cerveny_vrch.zip)zd_cerveny_vrch.zip5487 kB04. 04. 2014 12:04:04
Download this file (vz_6-2014_-_sod_-_kohos.pdf)vz_6-2014_-_sod_-_kohos.pdf926 kB20. 06. 2014 13:06:44
Download this file (47vz_6-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_6-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf161 kB20. 06. 2014 13:06:00

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Sanace objektu Písecké brány a souvisejících hradeb, K Brusce 208/5, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na Sanaci objektu Písecké brány a souvisejících hradeb, K Brusce 208/5, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Odpověď na dotaz č. 1:  viz přílohy


Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 18. 4. 2014 do 8:00 hod.

 

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v pátek dne 18. 4. 2014 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 8:10 hod. 


 

PD, výkaz výměr k VZ/4/2014 ZDE

Hodnota zakázky: 
podlimitní veřejné zakázky
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (oduvod.ozr_vz_4-2014.pdf)oduvod.ozr_vz_4-2014.pdf345 kB26. 03. 2014 15:03:46
Download this file (vyzva_vz_4-2014.pdf)vyzva_vz_4-2014.pdf1018 kB26. 03. 2014 15:03:04
Download this file (tabulky_vz_4_-2014.doc)tabulky_vz_4_-2014.doc80 kB26. 03. 2014 15:03:28
Download this file (navrh_sod_vz_4-2014.doc)navrh_sod_vz_4-2014.doc184 kB26. 03. 2014 15:03:44
Download this file (specifikace_pracovnich_celku.doc)specifikace_pracovnich_celku.doc43 kB26. 03. 2014 15:03:36
Download this file (vz_4-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf)vz_4-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf75 kB09. 04. 2014 20:04:40
Download this file (vz_4-2014_-_sod_-_sps_engineering.pdf)vz_4-2014_-_sod_-_sps_engineering.pdf988 kB15. 07. 2014 16:07:18
Download this file (47vz_4-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf)47vz_4-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf183 kB15. 07. 2014 16:07:44

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

ZŠ Petřiny sever - rekonstrukce a modernizace školní jídelny, Na Okraji 43/305, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na ZŠ Petřiny sever - rekonstrukce a modernizace školní jídelny,

Na Okraji 43/305, Praha 6.

 

DODATEČNÉ INFORMACE:

 

 

Odpověď na dotaz č. 1, 2:  viz přílohy

Odpověď na dotaz č. 3:  viz přílohy

 PD Varna - Na Okraji 43/305 ZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (oduvod.ozr_vz_3-2014.pdf)oduvod.ozr_vz_3-2014.pdf345 kB25. 03. 2014 18:03:46
Download this file (vyzva_vz_3-2014.pdf)vyzva_vz_3-2014.pdf1002 kB25. 03. 2014 18:03:30
Download this file (tabulky_vz_3-2014.doc)tabulky_vz_3-2014.doc84 kB25. 03. 2014 18:03:04
Download this file (navrh_sod_vz_3-2014.doc)navrh_sod_vz_3-2014.doc181 kB25. 03. 2014 18:03:24
Download this file (pd_lapol.zip)pd_lapol.zip3321 kB25. 03. 2014 18:03:50
Download this file (pd_souvisejici_prostory.zip)pd_souvisejici_prostory.zip61 kB25. 03. 2014 18:03:02
Download this file (pd_vykazy_vymer.zip)pd_vykazy_vymer.zip1003 kB25. 03. 2014 18:03:24
Download this file (vz_3-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._12.pdf)vz_3-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._12.pdf130 kB09. 04. 2014 20:04:30
Download this file (vz_3-2014_-_sod_-_tzb_kladno.pdf)vz_3-2014_-_sod_-_tzb_kladno.pdf1058 kB15. 07. 2014 16:07:30
Download this file (47vz_3-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_3-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf201 kB15. 07. 2014 16:07:30

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

MŠ Čínská - rekonstrukce objektu a navýšení kapacity, Čínská 33/1950, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na MŠ Čínská - rekonstrukce objektu a navýšení kapacity,

Čínská 33/1950, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Odopověď na dotaz č. 1: viz přílohy

 

Rekonstrukce MŠ Čínská ZDE

 

Dostavba MŠ Čínská ZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (oduvod.ozr_vz_2-2014.pdf)oduvod.ozr_vz_2-2014.pdf1548 kB25. 03. 2014 17:03:24
Download this file (vyzva_vz_2-2014.pdf)vyzva_vz_2-2014.pdf4882 kB25. 03. 2014 17:03:46
Download this file (tabulky_vz_2_-2014.doc)tabulky_vz_2_-2014.doc80 kB25. 03. 2014 17:03:50
Download this file (navrh_sod_vz_2-2014.doc)navrh_sod_vz_2-2014.doc192 kB25. 03. 2014 17:03:18
Download this file (dodatek_tz_-_doplneni.doc)dodatek_tz_-_doplneni.doc42 kB25. 03. 2014 17:03:48
Download this file (vz_2-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf)vz_2-2014_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf48 kB15. 04. 2014 14:04:10
Download this file (vz_2-2014_-_sod_-_tzb_kladno.pdf)vz_2-2014_-_sod_-_tzb_kladno.pdf1060 kB27. 06. 2014 16:06:36
Download this file (47vz_2-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_2-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf182 kB27. 06. 2014 16:06:06
Download this file (vz_2-2014_-_dodatek_c.1_-_tzb_kladno_0.pdf)vz_2-2014_-_dodatek_c.1_-_tzb_kladno_0.pdf558 kB05. 12. 2014 12:12:24

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

ZŠ Dědina - rekonstrukce sportovního areálu Žukovského 6/580, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na ZŠ Dědina - rekonstrukce sportovního areálu Žukovského 6/580, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

PD ZŠ Dědina sportoviště ZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_vz-1-2014.pdf)vyzva_vz-1-2014.pdf4999 kB25. 03. 2014 17:03:12
Download this file (tabulky_vz_1_-2014.doc)tabulky_vz_1_-2014.doc88 kB25. 03. 2014 17:03:30
Download this file (navrh_sod_vz_1-2014.doc)navrh_sod_vz_1-2014.doc198 kB25. 03. 2014 17:03:44
Download this file (oduvod.ozr_vz_1-2014.pdf)oduvod.ozr_vz_1-2014.pdf444 kB25. 03. 2014 17:03:04
Download this file (pd_vykaz_vymer.zip)pd_vykaz_vymer.zip726 kB25. 03. 2014 17:03:48
Download this file (vz_1-2014_-_sod_sport_tech.boh_.pdf)vz_1-2014_-_sod_sport_tech.boh_.pdf1076 kB20. 06. 2014 13:06:56
Download this file (47vz_1-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_1-2014_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf167 kB20. 06. 2014 13:06:12

Půdní vestavba v objektu Dejvická 254/16, Praha 6 - Dejvice.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Dejvická 254/16, Praha 6 - Dejvice vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_17-2013_-_zd_vyzva_k_podani_nabidky.pdf)vz_17-2013_-_zd_vyzva_k_podani_nabidky.pdf928 kB16. 12. 2013 14:12:50
Download this file (vz_17-2013_-_navrh_sod_dej._16.doc)vz_17-2013_-_navrh_sod_dej._16.doc188 kB16. 12. 2013 14:12:08
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-17-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-17-2013.xls39 kB16. 12. 2013 14:12:22
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_7.doc)identifikacni_udaje_uchazece_7.doc46 kB16. 12. 2013 14:12:38
Download this file (cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_2.doc)cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_2.doc21 kB16. 12. 2013 14:12:52
Download this file (zd_pro_uchazece_k_vz17-2013_cast_1.zip)zd_pro_uchazece_k_vz17-2013_cast_1.zip7980 kB16. 12. 2013 14:12:58
Download this file (zd_pro_uchazece_k_vz17-2013_cast_2.zip)zd_pro_uchazece_k_vz17-2013_cast_2.zip6642 kB16. 12. 2013 14:12:18
Download this file (vv_dejvicka_16_16_12_2013_-_uzamcen_0.xls)vv_dejvicka_16_16_12_2013_-_uzamcen_0.xls429 kB16. 12. 2013 14:12:18
Download this file (02vz_17-2013_-_sod_-_vsp_exim.pdf)02vz_17-2013_-_sod_-_vsp_exim.pdf850 kB11. 03. 2014 09:03:02
Download this file (k13vz_17-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_17-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf178 kB11. 03. 2014 09:03:12

Půdní vestavba v objektu Dejvická 262/14, Praha 6 - Dejvice.

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!! - zakázka zrušena

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Dejvická 262/14, Praha 6 - Dejvice vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_16-2013_-_zd-vyzva_k_podani_nabidky.pdf)vz_16-2013_-_zd-vyzva_k_podani_nabidky.pdf4039 kB12. 12. 2013 12:12:00
Download this file (vz_16-2013_-_navrh_sod_dej._14.doc)vz_16-2013_-_navrh_sod_dej._14.doc187 kB12. 12. 2013 12:12:24
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-16-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-16-2013.xls39 kB12. 12. 2013 12:12:48
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_6.doc)identifikacni_udaje_uchazece_6.doc46 kB12. 12. 2013 12:12:04
Download this file (cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_1.doc)cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_1.doc21 kB12. 12. 2013 12:12:30
Download this file (zd_pro_uchazece_k_vz16-2013.zip)zd_pro_uchazece_k_vz16-2013.zip6506 kB12. 12. 2013 12:12:20

Půdní vestavba v objektu Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 - Bubeneč.

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 - Bubeneč vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

Zadavatel si dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že se prodloužuje lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9. 12. 2013 do 14:45 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v pondělí dne 9. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 15:00 hod.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Zadávací dokumentace PDF doklady byt č. 1 zde:

Zadávací dokumentace PDF doklady byt č. 2 zde:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_15_-_vyzva_wintrova_24.pdf)vz_15_-_vyzva_wintrova_24.pdf4055 kB22. 11. 2013 13:11:12
Download this file (vz_15-2013_-_navrh_sod_wintr._24.doc)vz_15-2013_-_navrh_sod_wintr._24.doc187 kB22. 11. 2013 13:11:36
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-15-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-15-2013.xls41 kB22. 11. 2013 13:11:52
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_5.doc)identifikacni_udaje_uchazece_5.doc46 kB22. 11. 2013 13:11:06
Download this file (cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_0.doc)cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti_0.doc21 kB22. 11. 2013 13:11:34
Download this file (vytah.zip)vytah.zip5354 kB22. 11. 2013 13:11:08
Download this file (byt_1.zip)byt_1.zip5498 kB22. 11. 2013 14:11:18
Download this file (vv_podkrovni_byt_dr._zikmunda_wintra_24-_cp.548_byt_c.1_-_uzamceno.xls)vv_podkrovni_byt_dr._zikmunda_wintra_24-_cp.548_byt_c.1_-_uzamceno.xls268 kB22. 11. 2013 14:11:42
Download this file (byt_2.zip)byt_2.zip5292 kB22. 11. 2013 14:11:28
Download this file (vv_podkrovni_byt_dr._zikmunda_wintra_24-_cp.548_byt_c.2_-_uzamceno.xls)vv_podkrovni_byt_dr._zikmunda_wintra_24-_cp.548_byt_c.2_-_uzamceno.xls293 kB22. 11. 2013 14:11:58
Download this file (dodatecna_informace_c._1.zip)dodatecna_informace_c._1.zip189 kB22. 11. 2013 14:11:44
Download this file (19vz_15-2013_-_oznameni_o_zmene_lhuty_pro_pod.nab_.pdf)19vz_15-2013_-_oznameni_o_zmene_lhuty_pro_pod.nab_.pdf205 kB22. 11. 2013 17:11:08
Download this file (vz_15-2013_-_sod_building_trade_company.pdf)vz_15-2013_-_sod_building_trade_company.pdf847 kB14. 02. 2014 13:02:24
Download this file (k13vz_15-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_15-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf177 kB14. 02. 2014 13:02:48

Půdní vestavba v objektu Bělohorská 1703/144, Praha 6 - Břevnov.

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!! 

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Bělohorská 1703/144, Praha 6 - Břevnov vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

DODATEČNÉ INFORMACE:

č. 1 - Zadávací dokumentace v bodě 9. na str. 6 - Ekonomické a finanční předpoklady - vznikla administrativní chyba.

Správné znění: * Ekonomické a finanční předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, splní tento požadavek předložením čestného proshlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-18-2013_0.xls)tab.hodn_.krit_.vz-18-2013_0.xls39 kB21. 10. 2013 18:10:26
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_4.doc)identifikacni_udaje_uchazece_4.doc46 kB21. 10. 2013 18:10:44
Download this file (cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti.doc)cestne_prohlaseni_o_financni_a_ekonomicke_zpusobilosti.doc25 kB21. 10. 2013 18:10:58
Download this file (zd_k_vz18-2013.zip)zd_k_vz18-2013.zip4481 kB21. 10. 2013 18:10:30
Download this file (zd_-_vyzva_k_vz_18-2013.pdf)zd_-_vyzva_k_vz_18-2013.pdf3903 kB21. 10. 2013 18:10:52
Download this file (vz_18-2013_-_navrh_sod_belohorska_144.doc)vz_18-2013_-_navrh_sod_belohorska_144.doc186 kB21. 10. 2013 18:10:04
Download this file (vz_18-2013_-_sod_-_regis.pdf)vz_18-2013_-_sod_-_regis.pdf851 kB27. 12. 2013 14:12:24
Download this file (k13vz_18-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_18-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf156 kB27. 12. 2013 14:12:44

Půdní vestavba v objektu Jugoslávských partyzánů 611/8, Praha 6 - Bubeneč.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení společnosti SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Jugoslávských partyzánů 611/8, Praha 6 - Bubeneč vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

DODATEČNÉ INFORMACE:

č. 1 - Zadávací dokumentace v bodě 9. na str. 6 - Ekonomické a finanční předpoklady - vznikla administrativní chyba.

Správné znění:  * Ekonomické a finanční předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, splní tento požadavek předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (zd_-_vyzva_k_vz12-2013.pdf)zd_-_vyzva_k_vz12-2013.pdf953 kB18. 10. 2013 15:10:10
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-12-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-12-2013.xls40 kB18. 10. 2013 15:10:44
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_3.doc)identifikacni_udaje_uchazece_3.doc49 kB18. 10. 2013 15:10:50
Download this file (vz_12-2013_-_navrh_sod.doc)vz_12-2013_-_navrh_sod.doc185 kB18. 10. 2013 15:10:06
Download this file (byt_c._1.zip)byt_c._1.zip3606 kB18. 10. 2013 15:10:30
Download this file (vv_podkrovni_byt_jugoslavskych_partizanu_8-_c.p.611_byt_c.1_-_uzamceny.xls)vv_podkrovni_byt_jugoslavskych_partizanu_8-_c.p.611_byt_c.1_-_uzamceny.xls242 kB18. 10. 2013 15:10:44
Download this file (byt_c._2.zip)byt_c._2.zip3794 kB18. 10. 2013 15:10:56
Download this file (vv_podkrovni_byt_jugoslavskych_partizanu_8-_c.p.611_byt_c.2_-_uzamceny.xls)vv_podkrovni_byt_jugoslavskych_partizanu_8-_c.p.611_byt_c.2_-_uzamceny.xls239 kB18. 10. 2013 15:10:10
Download this file (vz_12-2013_-__sod_-_regis.pdf)vz_12-2013_-__sod_-_regis.pdf857 kB27. 12. 2013 14:12:12
Download this file (k13vz_12-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_12-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf156 kB27. 12. 2013 14:12:28

Půdní vestavba v objektu Rooseveltova 614/36, Praha 6 - Bubeneč.

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Rooseveltova 614/36, Praha 6 - Bubeneč vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnosti potřebné pro kolaudaci.

TERMÍN a MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK: 25. 10. 2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti spol. SNEO, a.s., Nad Alejí 2, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

č. 1 - Zadávací dokumentace v bodě 9. na str. 6 - Ekonomické a finanční předpoklady - vznikla administrativní chyba.

Správné znění: *Ekonomické a finanční předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, splní tento požadavek předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz-14-2013-vyzva_-_roos._614.pdf)vz-14-2013-vyzva_-_roos._614.pdf876 kB09. 10. 2013 21:10:02
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-14-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-14-2013.xls40 kB09. 10. 2013 21:10:06
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_2.doc)identifikacni_udaje_uchazece_2.doc49 kB09. 10. 2013 21:10:22
Download this file (vz_14-2013_-_navrh_sod.doc)vz_14-2013_-_navrh_sod.doc186 kB09. 10. 2013 21:10:34
Download this file (roos_36.zip)roos_36.zip5790 kB09. 10. 2013 21:10:46
Download this file (10vz_14-2013_-_sod_ante-ing.pdf)10vz_14-2013_-_sod_ante-ing.pdf873 kB27. 12. 2013 14:12:14
Download this file (k13vz_14-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_14-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf190 kB27. 12. 2013 14:12:32

Celková rekonstrukce, modernizace a oprava bytového domu Nad Kajetánkou 1414/7A, 1414/7B, Jílkova 96/8.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci, modernizaci a opravu bytového domu Nad Kajetánkou 1414/7A, 1414/7B, Jílkova 96/8.

 

Zadavatel upozorňuje všechny zájemce, že došlo ke změně ZD, a to na str. 9 Zadávací dokumentace č.VZ/11/2013 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude vypuštěn požadavek na předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že proti němu není veden soudní spor týkající se nevyřešeného reklamačního řízení, kde je uchazeč napadán pro vadně provedené dílo, které nebylo opraveno v rámci řádného reklamačního řízenía dále čestné prohlášení uchazeče o tom, že vždy řádně a včas plní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo týkající se vyřizování reklamací.

 

ZMĚNĚNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V UVEDENA PŘÍLOHÁCH

V souvislosti s výše uvedeným byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 12. 2013 do 13:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 13:00 hod.

Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. 6. 2014.

 

Místní šetření - prohlídka a zaměření stavby se bude konat dne 4. 12. 2013 v 11:30 hod.

Zadavatel dne 14. 11. 2013 vypořádal námitku, proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zadavatel tuto námitku v souladu s § 111 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu přezkoumal a rozhodl o tom, že jí   

b u d e   v y h o v ě n o.

V důsledku výše uvedeného se mění zadávací podmínky způsobem uvedeným výše.

 

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2013 námitku proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si touto cestou dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že v souvislosti s podanou námitkou bude 

prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 19. 11. 2013 do 13:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 13:00 hod.  

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Dodatečná informace č. 2 - v přílohách

Dodatečná informace č. 3 - v přílohách

Dodatečná informace č. 4 - v přílohách

Dodatečná informace č. 5 - v přílohách

Dodatečná informace č. 6 - v přílohách

Dodatečná informace č. 7 - v přílohách 

Dodatečná informace č. 8 - v přílohách 

 

Příloha č. 1 k výzvě - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz11-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf)vz11-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf4438 kB08. 10. 2013 20:10:56
Download this file (vz11-2013_navrh_sod.doc)vz11-2013_navrh_sod.doc192 kB08. 10. 2013 20:10:04
Download this file (vz11-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf)vz11-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf1449 kB08. 10. 2013 20:10:18
Download this file (02_zpravy_a_vykazy_vymer_2.zip)02_zpravy_a_vykazy_vymer_2.zip3642 kB08. 10. 2013 20:10:28
Download this file (vz11-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf)vz11-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf34 kB08. 10. 2013 20:10:28
Download this file (vz-11-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf)vz-11-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf48 kB14. 10. 2013 19:10:46
Download this file (priloha_c._1_k_vyzve_vz-11-2013_0.doc)priloha_c._1_k_vyzve_vz-11-2013_0.doc81 kB14. 10. 2013 21:10:14
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf118 kB30. 10. 2013 18:10:34
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf3054 kB04. 11. 2013 11:11:14
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf299 kB07. 11. 2013 15:11:58
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf384 kB08. 11. 2013 11:11:20
Download this file (zmenena_zd_-_vyzva_vz-11-2013.pdf)zmenena_zd_-_vyzva_vz-11-2013.pdf4406 kB14. 11. 2013 16:11:16
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf55 kB14. 11. 2013 16:11:18
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf43 kB20. 11. 2013 15:11:36
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._8.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._8.pdf37 kB12. 12. 2013 14:12:24
Download this file (vz-11-2013_sod_-_energie.pdf)vz-11-2013_sod_-_energie.pdf1035 kB13. 04. 2016 18:04:26
Download this file (47vz_11-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf)47vz_11-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf195 kB13. 04. 2016 18:04:56
Download this file (VZ_11_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)Skutečně uhrazená cena 376 kB04. 01. 2017 17:01:05
Download this file (VZ_11_2013_-_seznam_subdodavatelu.pdf)Seznam subdodavatelů368 kB25. 01. 2017 11:01:55

 

Celková rekonstrukce, modernizace a oprava bytového domu Nad Kajetánkou 1401/5A, 1401/5B, Jílkova 95/6.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci, modernizaci a opravu bytového domu Nad Kajetánkou 1401/5A, 1401/5B, Jílkova 95/6.

Zadavatel upozorňuje všechny zájemce, že došlo ke změně ZD, a to na str. 9 Zadávací dokumentace č.VZ/10/2013 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude vypuštěn požadavek na předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že proti němu není veden soudní spor týkající se nevyřešeného reklamačního řízení, kde je uchazeč napadán pro vadně provedené dílo, které nebylo opraveno v rámci řádného reklamačního řízenía dále čestné prohlášení uchazeče o tom, že vždy řádně a včas plní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo týkající se vyřizování reklamací.

 

ZMĚNĚNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V UVEDENA PŘÍLOHÁCH

V souvislosti s výše uvedeným byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 12. 2013 do 12:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 12:00 hod.

Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. 6. 2014.

 

Místní šetření - prohlídka a zaměření stavby se bude konat dne 4. 12. 2013 v 11:00 hod.

  

Zadavatel dne 14. 11. 2013 vypořádal námitku, proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zadavatel tuto námitku v souladu s § 111 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu přezkoumal a rozhodl o tom, že jí   b u d e   v y h o v ě n o. V důsledku výše uvedeného se mění zadávací podmínky způsobem uvedeným výše.

 

 

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2013 námitku proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si touto cestou dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že v souvislosti s podanou námitkou bude

prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 19. 11. 2013 do 12:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 12:00 hod.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Dodatečná informace č. 2 - v přílohách

Dodatečná informace č. 3 - v přílohách

Dodatečná informace č. 4 - v přílohách

Dodatečná informace č. 5 - v přílohách

Dodatečná informace č. 6 - v přílohách

 

 

Příloha č. 1 k výzvě - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz10-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf)vz10-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf4440 kB08. 10. 2013 20:10:30
Download this file (vz10-2013_navrh_sod.doc)vz10-2013_navrh_sod.doc192 kB08. 10. 2013 20:10:40
Download this file (vz10-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf)vz10-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf1457 kB08. 10. 2013 20:10:48
Download this file (02_zpravy_a_vykazy_vymer_1.zip)02_zpravy_a_vykazy_vymer_1.zip3653 kB08. 10. 2013 20:10:58
Download this file (vz10-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf)vz10-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf34 kB08. 10. 2013 20:10:08
Download this file (vz-10-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf)vz-10-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf47 kB14. 10. 2013 19:10:58
Download this file (priloha_c._1_k_vyzve_vz-10-2013_0.doc)priloha_c._1_k_vyzve_vz-10-2013_0.doc81 kB14. 10. 2013 21:10:24
Download this file (09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf115 kB30. 10. 2013 18:10:20
Download this file (09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni.pdf_0.pdf)09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni.pdf_0.pdf3103 kB04. 11. 2013 11:11:16
Download this file (09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf297 kB07. 11. 2013 15:11:10
Download this file (09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy.pdf55 kB14. 11. 2013 16:11:06
Download this file (zmenena_zd_-_vyzva_vz-10-2013.pdf)zmenena_zd_-_vyzva_vz-10-2013.pdf4403 kB14. 11. 2013 16:11:30
Download this file (09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_10-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf43 kB20. 11. 2013 15:11:38
Download this file (vz-10-2013_sod_energie.pdf)vz-10-2013_sod_energie.pdf883 kB29. 05. 2014 18:05:18
Download this file (47vz_10-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_10-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf200 kB29. 05. 2014 18:05:26
Download this file (VZ_10_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)VZ_10_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf233 kB09. 03. 2016 10:03:00

Celková rekonstrukce, modernizace a oprava bytového domu Nad Kajetánkou 1402/3A, 1402/3B, Jílkova 92/4.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci, modernizaci a opravu bytového domu Nad Kajetánkou 1402/3A, 1402/3,B, Jílkova 92/4.

Zadavatel upozorňuje všechny zájemce, že došlo ke změně ZD, a to na str. 9 Zadávací dokumentace č.VZ/9/2013 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude vypuštěn požadavek na předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že proti němu není veden soudní spor týkající se nevyřešeného reklamačního řízení, kde je uchazeč napadán pro vadně provedené dílo, které nebylo opraveno v rámci řádného reklamačního řízenía dále čestné prohlášení uchazeče o tom, že vždy řádně a včas plní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo týkající se vyřizování reklamací.

 

ZMĚNĚNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V UVEDENA PŘÍLOHÁCH

V souvislosti s výše uvedeným byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 12. 2013 do 11:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 11:00 hod.

Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. 6. 2014.

 

Místní šetření - prohlídka a zaměření stavby se bude konat dne 4. 12. 2013 v 10:30 hod.

  

Zadavatel dne 14. 11. 2013 vypořádal námitku, proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zadavatel tuto námitku v souladu s § 111 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu přezkoumal a rozhodl o tom, že jí   b u d e   v y h o v ě n o. V důsledku výše uvedeného se mění zadávací podmínky způsobem uvedeným výše.

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2013 námitku proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si touto cestou dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že v souvislosti s podanou námitkou bude 

prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 19. 11. 2013 do 11:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 11:00 hod.   

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Dodatečná informace č. 2 - v přílohách

Dodatečná informace č. 3 - v přílohách

Dodatečná informace č. 4 - v přílohách

Dodatečná informace č. 5 - v přílohách

Dodatečná informace č. 6 - v přílohách

 

 

Příloha č. 1 k výzvě - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (02_zpravy_a_vykazy_vymer_0.zip)02_zpravy_a_vykazy_vymer_0.zip3660 kB08. 10. 2013 20:10:12
Download this file (vz9-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf)vz9-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf4437 kB08. 10. 2013 20:10:12
Download this file (vz-9-2013_navrh_sod.doc)vz-9-2013_navrh_sod.doc192 kB08. 10. 2013 20:10:22
Download this file (vz9-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf)vz9-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf1451 kB08. 10. 2013 20:10:34
Download this file (vz9-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf)vz9-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf34 kB08. 10. 2013 20:10:58
Download this file (vz-9-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf)vz-9-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf48 kB14. 10. 2013 19:10:28
Download this file (priloha_c._1_k_vyzve_vz-9-2013_0.doc)priloha_c._1_k_vyzve_vz-9-2013_0.doc81 kB14. 10. 2013 21:10:42
Download this file (09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf149 kB30. 10. 2013 18:10:18
Download this file (09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf)09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf3085 kB04. 11. 2013 11:11:44
Download this file (09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf297 kB07. 11. 2013 15:11:48
Download this file (09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy.pdf57 kB14. 11. 2013 16:11:40
Download this file (zmenena_zd_-_vyzva_vz-9-2013.pdf)zmenena_zd_-_vyzva_vz-9-2013.pdf4406 kB14. 11. 2013 16:11:04
Download this file (09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_9-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf42 kB20. 11. 2013 15:11:12
Download this file (vz-9-2013_sod_interma.pdf)vz-9-2013_sod_interma.pdf3963 kB28. 04. 2014 16:04:26
Download this file (47vz_9-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_9-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf203 kB28. 04. 2014 16:04:22
Download this file (VZ_9_2013_-_seznam_subdodavatelu.pdf)VZ_9_2013_-_seznam_subdodavatelu.pdf196 kB14. 01. 2016 10:01:48
Download this file (VZ_9_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)VZ_9_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf250 kB14. 01. 2016 14:01:18

Celková rekonstrukce, modernizace a oprava bytového domu Nad Kajetánkou 1415/1A, 1415/1B, Jílkova 90/2.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci, modernizaci a opravu bytového domu Nad Kajetánkou 1415/1A, 1415/1B, Jílkova 90/2.

Zadavatel upozorňuje všechny zájemce, že došlo ke změně ZD, a to na str. 9 Zadávací dokumentace č.VZ/2/2013 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude vypuštěn požadavek na předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že proti němu není veden soudní spor týkající se nevyřešeného reklamačního řízení, kde je uchazeč napadán pro vadně provedené dílo, které nebylo opraveno v rámci řádného reklamačního řízenía dále čestné prohlášení uchazeče o tom, že vždy řádně a včas plní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo týkající se vyřizování reklamací.

 

ZMĚNĚNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V UVEDENA PŘÍLOHÁCH

V souvislosti s výše uvedeným byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 12. 2013 do 10:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 10:00 hod.

Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. 6. 2014.

 

Místní šetření - prohlídka a zaměření stavby se bude konat dne 4. 12. 2013 v 10:00 hod.

  

Zadavatel dne 14. 11. 2013 vypořádal námitku, proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zadavatel tuto námitku v souladu s § 111 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu přezkoumal a rozhodl o tom, že jí   b u d e   v y h o v ě n o. V důsledku výše uvedeného se mění zadávací podmínky způsobem uvedeným výše.

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2013 námitku proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si touto cestou dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že v souvislosti s podanou námitkou bude

prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 19. 11. 2013 do 10:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 10:00 hod.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Dodatečná informace č. 2 - v přílohách

Dodatečná informace č. 3 - v přílohách

Dodatečná informace č. 4 - v přílohách

Dodatečná informace č. 5 - v přílohách

Dodatečná informace č. 6 - v přílohách

Dodatečná informace č. 7 - v přílohách 

 

Příloha č. 1 k výzvě - v přílohách

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (02_zpravy_a_vykazy_vymer.zip)02_zpravy_a_vykazy_vymer.zip3656 kB08. 10. 2013 20:10:24
Download this file (vz2-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf)vz2-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf34 kB08. 10. 2013 20:10:52
Download this file (vz2-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf)vz2-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf1045 kB08. 10. 2013 20:10:18
Download this file (vz-2-2013_navrh_sod.doc)vz-2-2013_navrh_sod.doc192 kB08. 10. 2013 20:10:26
Download this file (vz2-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf)vz2-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf1457 kB08. 10. 2013 20:10:42
Download this file (vz-2-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf)vz-2-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf48 kB14. 10. 2013 19:10:14
Download this file (priloha_c._1_k_vyzve_vz-2-2013_0.doc)priloha_c._1_k_vyzve_vz-2-2013_0.doc81 kB14. 10. 2013 21:10:56
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf148 kB30. 10. 2013 18:10:50
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf3095 kB04. 11. 2013 11:11:26
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf298 kB07. 11. 2013 15:11:12
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf42 kB20. 11. 2013 15:11:42
Download this file (zmenena_zd_-_vyzva_vz-2-2013.pdf)zmenena_zd_-_vyzva_vz-2-2013.pdf4410 kB20. 11. 2013 16:11:12
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf55 kB20. 11. 2013 16:11:22
Download this file (09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_2-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf57 kB12. 12. 2013 14:12:04
Download this file (46vz_2-2013_-_sod-interma.pdf)46vz_2-2013_-_sod-interma.pdf900 kB03. 04. 2014 11:04:46
Download this file (47vz_2-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)47vz_2-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf207 kB03. 04. 2014 11:04:48

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Výměna dřevěných špaletových oken v objektu Dr.Zikmunda Wintra 432/8, 160 00 Praha 6

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na Výmenu dřevěných špaletových oken v objektu Dr. Zikmunda Wintra 432/8, 160 00 Praha 6

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz-13-2013_vyzva.pdf)vz-13-2013_vyzva.pdf6150 kB01. 08. 2013 17:08:38
Download this file (tabulky_0.doc)tabulky_0.doc64 kB01. 08. 2013 17:08:08
Download this file (sod_vz-13-2013.doc)sod_vz-13-2013.doc179 kB01. 08. 2013 17:08:32
Download this file (posudek_stavajiciho_stavu_oken.pdf)posudek_stavajiciho_stavu_oken.pdf320 kB01. 08. 2013 17:08:04
Download this file (obecna_specifikace_oken.pdf)obecna_specifikace_oken.pdf220 kB01. 08. 2013 17:08:16
Download this file (rekapitulace_praci_-_vykaz_vymer_z._wintra_432-8.xls)rekapitulace_praci_-_vykaz_vymer_z._wintra_432-8.xls29 kB01. 08. 2013 17:08:24
Download this file (sod_vz-13-2013.pdf)sod_vz-13-2013.pdf871 kB29. 10. 2013 17:10:36
Download this file (k13vz_13-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_13-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf179 kB29. 10. 2013 17:10:04

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

ZŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce sportoviště, Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na ZŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce sportoviště, Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

  

Projektová dokumentace ke ztažení: ZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (05vz_6-2013_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf)05vz_6-2013_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf1338 kB10. 06. 2013 17:06:10
Download this file (07vz_6-2013_-_vyzva_k_podani_nabidky_zd.pdf)07vz_6-2013_-_vyzva_k_podani_nabidky_zd.pdf992 kB10. 06. 2013 17:06:22
Download this file (tabulky.doc)tabulky.doc78 kB10. 06. 2013 17:06:42
Download this file (sod_vz-6-2013.doc)sod_vz-6-2013.doc200 kB10. 06. 2013 17:06:58
Download this file (provadeci_pokyn.pdf)provadeci_pokyn.pdf365 kB10. 06. 2013 17:06:22
Download this file (zs_na_dlouhem_lanu_vykaz_vymer.xls)zs_na_dlouhem_lanu_vykaz_vymer.xls353 kB10. 06. 2013 17:06:42
Download this file (06vz_6-2013_-_sod_sport_-_technik_bohemia_s.r.o.pdf)06vz_6-2013_-_sod_sport_-_technik_bohemia_s.r.o.pdf1032 kB08. 08. 2013 17:08:10
Download this file (k13vz_6-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_6-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf198 kB08. 08. 2013 17:08:48

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Půdní vestavba v objektu Rooseveltova 617/28, Praha 6 - Bubeneč.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Rooseveltova 617/28, Praha 6 - Bubeneč.

DODATEČNÉ INFORMACE:

 

1. VÝKAZY VÝMĚR BYLY VYMĚNĚNY 

2. VE VÝKAZU VÝMĚR PRO BYT č. 2 doplňtě a naceňte tyto položky: v přílohách - VZ 8-2013 - dodatečná informace-výkaz

Projektová dokumentace ke stažení: ZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz-8-2013-vyzva_-_rooseveltova_28.pdf)vz-8-2013-vyzva_-_rooseveltova_28.pdf881 kB23. 04. 2013 19:04:52
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-8-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-8-2013.xls36 kB23. 04. 2013 19:04:10
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_1.doc)identifikacni_udaje_uchazece_1.doc46 kB23. 04. 2013 19:04:10
Download this file (vz_8-2013_-_navrh_sod.doc)vz_8-2013_-_navrh_sod.doc184 kB23. 04. 2013 19:04:38
Download this file (vykaz_vymer-byt_c._1_1.xls)vykaz_vymer-byt_c._1_1.xls195 kB30. 04. 2013 12:04:24
Download this file (vykaz_vymer-byt_c._2_0.xls)vykaz_vymer-byt_c._2_0.xls202 kB30. 04. 2013 12:04:42
Download this file (vz_8-2013_-_dodatecna_informace-vykaz.pdf)vz_8-2013_-_dodatecna_informace-vykaz.pdf46 kB02. 05. 2013 17:05:24
Download this file (vz_8-2013_-_sod_arkada_trade.pdf)vz_8-2013_-_sod_arkada_trade.pdf1549 kB23. 07. 2013 16:07:46
Download this file (k13vz_8-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_8-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf144 kB23. 07. 2013 16:07:24

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Půdní vestavba v objektu Rooseveltova 618/26, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na půdní vestavbu v objektu Rooseveltova 618/26, Praha 6 - Bubeneč.

DODATEČNÉ INFORMACE:

1. VE VÝKAZU VÝMĚR PRO BYT č. 2  doplňte a naceňte tyto položky: v přílohách - VZ 7-2013 - dodatečná informace-výkaz

Projektová dokumentace ke staženíZDE

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz-7-2013-vyzva_-_rooseveltova_26.pdf)vz-7-2013-vyzva_-_rooseveltova_26.pdf876 kB23. 04. 2013 19:04:38
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-7-2013.xls)tab.hodn_.krit_.vz-7-2013.xls37 kB23. 04. 2013 19:04:06
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece_0.doc)identifikacni_udaje_uchazece_0.doc46 kB23. 04. 2013 19:04:32
Download this file (vz_7-2013_-_navrh_sod.doc)vz_7-2013_-_navrh_sod.doc185 kB23. 04. 2013 19:04:52
Download this file (vykaz_vymer-byt_c._1.xls)vykaz_vymer-byt_c._1.xls195 kB23. 04. 2013 19:04:20
Download this file (vykaz_vymer-byt_c._2.xls)vykaz_vymer-byt_c._2.xls203 kB23. 04. 2013 19:04:36
Download this file (vz_7-2013_-_dodatecna_informace-vykaz.pdf)vz_7-2013_-_dodatecna_informace-vykaz.pdf45 kB02. 05. 2013 17:05:20
Download this file (vz_7-2013_-_sod_austis.pdf)vz_7-2013_-_sod_austis.pdf1574 kB23. 07. 2013 16:07:16
Download this file (k13vz_7-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_7-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf146 kB23. 07. 2013 16:07:06

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

 

Odstranění staveb - DEMOLICE, I. etapa, objekt SO - 06 č. parc. 2057/17 a objekt SO - 09 č. parc. 2057/22 a přemístění plynové kotelny, areál SNEO Na Dračkách 405/49, Praha 6.

SNEO, a.s. vypisuje veřejnou zakázku č. VZ/5/2013 - Odstranění staveb - DEMOLICE, I. etapa, objekt SO - 06 č. parc. 2057/17 a objekt SO - 09 č. parc. 2057/22 a přemístění plynové kotelny, areál SNEO Na Dračkách 405/49, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Zadávací dokumentace ke ztaženíZDE                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (04vz_5-2013_-_vyzva_k_podani-zd_0.pdf)04vz_5-2013_-_vyzva_k_podani-zd_0.pdf1014 kB05. 04. 2013 18:04:44
Download this file (tab.hodn_.krit_.vz-5-2013_nova.xls)tab.hodn_.krit_.vz-5-2013_nova.xls38 kB05. 04. 2013 18:04:14
Download this file (05vz_5-2013_-_navrh_sod.doc)05vz_5-2013_-_navrh_sod.doc191 kB05. 04. 2013 18:04:54
Download this file (identifikacni_udaje_uchazece.doc)identifikacni_udaje_uchazece.doc46 kB05. 04. 2013 18:04:10
Download this file (05vz_5-2013_-_sod_kas_ik.pdf)05vz_5-2013_-_sod_kas_ik.pdf959 kB25. 07. 2013 11:07:38
Download this file (k13vz_5-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_5-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf231 kB25. 07. 2013 11:07:58

 UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!

Modulová novostavba a demolice stávajícího objektu MŠ Meziškolská,

Sartoriova 1/34, 169 00  Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na modulovou novostavbu a demolici stávajícího objektu MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/34, 169 00  Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE: 

Zadávací dokumetace ke stažení

VÝKAZ VÝMĚR: ZDE  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: ZDE

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_4-2013_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf)vz_4-2013_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf1273 kB29. 03. 2013 20:03:34
Download this file (meziskolska_vz_4-2013_-_vyzva_k_podani_nabidky.pdf)meziskolska_vz_4-2013_-_vyzva_k_podani_nabidky.pdf4577 kB29. 03. 2013 20:03:32
Download this file (meziskolska-tab.hodn_.krit_.vz-4-2013.xls)meziskolska-tab.hodn_.krit_.vz-4-2013.xls41 kB29. 03. 2013 20:03:42
Download this file (meziskolska_identifikacni_udaje_uchazece.doc)meziskolska_identifikacni_udaje_uchazece.doc46 kB29. 03. 2013 20:03:12
Download this file (meziskolska_vz_4-2013_-_navrh_sod.doc)meziskolska_vz_4-2013_-_navrh_sod.doc190 kB29. 03. 2013 20:03:30
Download this file (00vz_4-2013_-_sod_-_touax.pdf)00vz_4-2013_-_sod_-_touax.pdf1048 kB24. 07. 2013 12:07:20
Download this file (k13vz_4-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_4-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf200 kB26. 07. 2013 14:07:58
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2013.pdf)ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2013.pdf202 kB29. 03. 2013 20:03:02
Download this file (2_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_1_-_13.09.2013_0.pdf)2_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_1_-_13.09.2013_0.pdf205 kB13. 09. 2013 12:09:02
Download this file (3_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_2_-_22.01.2013.pdf)3_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_2_-_22.01.2013.pdf301 kB22. 01. 2014 15:01:02
Download this file (3_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_2_-_22.01.2014.pdf)3_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_2_-_22.01.2014.pdf301 kB07. 03. 2014 09:03:40
Download this file (4_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_3_-_07.03.2014.pdf)4_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_3_-_07.03.2014.pdf291 kB07. 03. 2014 09:03:02
Download this file (4_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_3_-_07.03.2014-opr.pdf)4_-_ss_147a_-_uverejnovani_-_3_-_07.03.2014-opr.pdf298 kB28. 03. 2014 13:03:26
Download this file (5_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2014.pdf)5_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2014.pdf314 kB31. 03. 2014 17:03:20
Download this file (6_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014.pdf)6_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014.pdf329 kB22. 09. 2014 15:09:52
Download this file (7_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014_0.pdf)7_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014_0.pdf312 kB10. 12. 2014 11:12:26
Download this file (8_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014.pdf)8_-_ss_147a_-_uverejnovani_2014.pdf1081 kB15. 01. 2015 13:01:56
Download this file (9_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2015_0.pdf)9_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2015_0.pdf329 kB31. 03. 2015 19:03:40
Download this file (10_-_ss_147a_-_uverejnovani_2015.pdf)10_-_ss_147a_-_uverejnovani_2015.pdf443 kB28. 01. 2016 09:01:48
Download this file (11_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2016.pdf)11_-_ss_147a_-_uverejnovani_k_31.03.2016.pdf660 kB31. 03. 2016 18:03:12

!!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!  

Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na výstavbu bytových domů s malometrážními byty Rakovnická, Praha 6 - Ruzyně.

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s veřejnou zakázku na vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na výstavbu bytových domů s malometrážními byty Rakovnická, Praha 6 - Ruzyně.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz3_-_2013_vyzva_k_podani_nabidky_-_zd.pdf)vz3_-_2013_vyzva_k_podani_nabidky_-_zd.pdf939 kB28. 02. 2013 13:02:18
Download this file (vz3_-_2013_priloha_c._1_-_tabulka_k_vyzve.doc)vz3_-_2013_priloha_c._1_-_tabulka_k_vyzve.doc86 kB28. 02. 2013 13:02:50
Download this file (vz3_-_2013_navrh_sod.doc)vz3_-_2013_navrh_sod.doc162 kB28. 02. 2013 13:02:14
Download this file (vz3_-_2013_studie.pdf)vz3_-_2013_studie.pdf2915 kB28. 02. 2013 13:02:34
Download this file (00vz_3-2013_-_sod.pdf)00vz_3-2013_-_sod.pdf729 kB14. 06. 2013 15:06:26
Download this file (k13vz_3-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_3-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf180 kB14. 06. 2013 15:06:56

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

 

Rekonstrukce odbavovacího systému Koupaliště Petynka.

SNEO, a.s. vypisuje veřejnou zakázku č. VZ/1/2013 - Rekonstrukce odbavovacího systému Koupaliště Petynka.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_k_podani_nabidky-zd_k_vz1-2013.pdf.pdf)vyzva_k_podani_nabidky-zd_k_vz1-2013.pdf.pdf2982 kB04. 01. 2013 14:01:54
Download this file (sod_vz-1-2013_s.doc)sod_vz-1-2013_s.doc159 kB04. 01. 2013 14:01:10
Download this file (vz-1-2013_s_polozkovy_rozpocet.xls)vz-1-2013_s_polozkovy_rozpocet.xls1145 kB04. 01. 2013 14:01:22
Download this file (05vz_1-2013_-_sod.pdf)05vz_1-2013_-_sod.pdf664 kB26. 02. 2013 09:02:42
Download this file (k14vz_1-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k14vz_1-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf156 kB26. 02. 2013 09:02:20

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!! 

Půdní vestavba 2 bytových jednotek  v 7. NP v objektu Dejvická 998/52, Praha 6 – Dejvice vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnost potřebné pro kolaudaci.

SNEO, a.s. vypisuje veřejnou zakázku č. VZ/8/2012 - Půdní vestavba 2 bytových jednotek  v 7. NP v objektu Dejvická 998/52, Praha 6 – Dejvice vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a inženýrské činnost potřebné pro kolaudaci.

 

DODATEČNÉ INFORMACE:

č. 1 - v přílohách

č. 2 - v přílohách (vč. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DORUČENÍ NABÍDEK)

č. 3 - POZOR !!! ZMĚNA LHŮTY PRO DORUČENÍ NABÍDEK a OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI:

DORUČENÍ NABÍDEK dne 18. 1. 2013 v 8.30 hod.

 a OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI dne 18. 1. 2013 v 9.15 hod.

 

Zadávací dokumetace ke stažení ZDE. 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_vz-8-2012_-_dejvicka_52.pdf)vyzva_vz-8-2012_-_dejvicka_52.pdf908 kB20. 12. 2012 18:12:50
Download this file (vz_8-2012_-_navrh_sod_ii.doc)vz_8-2012_-_navrh_sod_ii.doc184 kB20. 12. 2012 18:12:04
Download this file (dodatecna_informace_c._1_k_vz8-2012.pdf)dodatecna_informace_c._1_k_vz8-2012.pdf23 kB04. 01. 2013 14:01:44
Download this file (dodatecna_informace_c._2_-_vz8.pdf)dodatecna_informace_c._2_-_vz8.pdf205 kB08. 01. 2013 16:01:38
Download this file (04vz_8-2012_-vz_8-2012_-_sod.pdf)04vz_8-2012_-vz_8-2012_-_sod.pdf861 kB26. 02. 2013 09:02:52
Download this file (k13vz_8-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k13vz_8-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf184 kB27. 02. 2013 17:02:02
Download this file (vz-8-2012_-dodatek_c.1_0.pdf)vz-8-2012_-dodatek_c.1_0.pdf106 kB14. 11. 2014 10:11:06

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1410/37 a Nad Kajetánkou 36/8, Praha 6.

Městská část Praha 6 vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1980/12 ze dne 19.12.2012 veřejnou zakázku č. VZ/9/2012 - Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1410/37 a Nad Kajetánkou 36/8, Praha 6.

DODATEČNÉ INFORMACE:

 Otevírání obálek se koná dne 18. 1. 2013 v 11.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s.

č. 1 - odpověď na dotaz uchazeče - v přílohách

Zadávací dokumetace ke stažení ZDE. 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (04vz_9-2012_-_vyzva_k_podani-zd.pdf)04vz_9-2012_-_vyzva_k_podani-zd.pdf1005 kB20. 12. 2012 17:12:28
Download this file (06vz_9-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf)06vz_9-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf98 kB20. 12. 2012 17:12:28
Download this file (05vz_9-2012_-_navrh_sod.doc)05vz_9-2012_-_navrh_sod.doc193 kB10. 01. 2013 12:01:28
Download this file (dodatecna_informace_c._1_k_vz9-2012-odpoved_na_dotaz.pdf)dodatecna_informace_c._1_k_vz9-2012-odpoved_na_dotaz.pdf48 kB10. 01. 2013 12:01:30
Download this file (04vz_9-2012_-_tabulka_k_nabidkovemu_rozpoctu.doc)04vz_9-2012_-_tabulka_k_nabidkovemu_rozpoctu.doc91 kB15. 01. 2013 10:01:12
Download this file (05vz_9-2012_-_sod.pdf)05vz_9-2012_-_sod.pdf888 kB05. 04. 2013 16:04:50
Download this file (k14vz_9-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k14vz_9-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf194 kB05. 04. 2013 16:04:26

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

 

Celková rekonstrukce varny a souvisejících provozů ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6 - Dejvice

Městská část Praha 6 v zastoupení SNEO, a.s. vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1283/12 veřejnou zakázku č. VZ/3/2012 - Celková rekonstrukce varny a souvisejících provozů ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6 - Dejvice.

Kompletní dokumentace ke ztažení ZDE:

DODATEČNÉ INFORMACE:

Výkres ZTI F.1.4.5 - 03 - Vodovod 1.NP - revize A plně nahrazuje původní výkres ZTI F.1.4.5 - 03 - Vodovod 1.NP.

Část ZTI F.1.4.5 01 - Technická zpráva ZTI - revize A plně nahrazuje původní část ZTI F.1.4.5 01 - Technická zpráva ZTI.

Část G_výkaz výměr - revize A plně nahrazuje původní část G_výkaz výměr (změna provedena pouze v části ZTI).

Odpovědi na dotazy (č. 1,2,3,4) od uchazečů: v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (f35_538.pdf)ZTI F.1.4.5-03-Vodovod-revize A495 kB10. 05. 2012 15:05:32
Download this file (f35_539.pdf)ZTI F.1.4.5 01-Technická zpráva ZTI-revize A288 kB10. 05. 2012 15:05:52
Download this file (f35_540.xls)G_výkaz výměr-revize A617 kB10. 05. 2012 15:05:20
Download this file (f35_541.pdf)G_rozpiska VV-revize A93 kB10. 05. 2012 15:05:34
Download this file (f35_542.pdf)odpověď na dotaz č. 1 k VZ/3/201254 kB10. 05. 2012 15:05:44
Download this file (f35_543.pdf)odpověď na dotaz č. 2, 3, 4 k VZ/3/201263 kB10. 05. 2012 15:05:52
Download this file (sod_k_vz3-2012.pdf)Smlouva o dílo k VZ/3/20124034 kB12. 07. 2012 18:07:36

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1411/35 a Nad Kajetánkou 37/6, Praha 6 - Břevnov.

Městská část Praha 6 vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1791/12 ze dne 10.10.2012 veřejnou zakázku č. VZ/6/2012 - Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1411/35 a Nad Kajetánkou 37/6, Praha 6 - Břevnov.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Odpověď na dotaz č. 1 od uchazeče: v přílohách

Zadávací dokumetace ke stažení ZDE. 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (06vz_6-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2_0.pdf)06vz_6-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2_0.pdf435 kB26. 10. 2012 14:10:08
Download this file (04vz_6-2012_-_vyzva_k_podani_nabidky-zd_0.pdf)04vz_6-2012_-_vyzva_k_podani_nabidky-zd_0.pdf4353 kB26. 10. 2012 14:10:16
Download this file (05vz_6-2012_-_navrh_sod_0.doc)05vz_6-2012_-_navrh_sod_0.doc183 kB26. 10. 2012 14:10:26
Download this file (vykaz_vymer_patockova_35_0.xls)vykaz_vymer_patockova_35_0.xls1022 kB26. 10. 2012 14:10:40
Download this file (vykaz_vymer_nad_kajetankou_6_0.xls)vykaz_vymer_nad_kajetankou_6_0.xls1037 kB26. 10. 2012 14:10:54
Download this file (odpoved_na_dotaz_c.1.pdf)odpoved_na_dotaz_c.1.pdf48 kB08. 11. 2012 10:11:24
Download this file (05vz_6-2012_-sod.pdf)05vz_6-2012_-sod.pdf1092 kB01. 02. 2013 12:02:54
Download this file (k14vz_6-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf.pdf)k14vz_6-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf.pdf157 kB01. 02. 2013 12:02:58

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

 

Modernizace domu s pečovatelskou službou U Stanice 594/5, Praha 6 -  Liboc

Městská část Praha 6 v zastoupení SNEO, a.s. vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1281/12 veřejnou zakázku č. VZ/2/2012 - Modernizace domu s pečovatelskou službou U Stanice 594/5, Praha 6 -  Liboc.

Kompletní dokumentace ke stažení ZDE: 

 UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

 Poskytování právních služeb a podpory při realizaci prodeje části bytového fondu městské části Praha 6

SNEO, a.s. vypisuje zjednodušené podlimitní zadávací řízení č. VZ/10/2012 S na "Poskytování právních služeb a podpory při realizaci prodeje části bytového fondu městské části Praha 6".

Zadávací dokumentace ke stažení níže.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Odpověď na dotaz č. 1 a 2 - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_vz-10-2012.pdf)vyzva_vz-10-2012.pdf2240 kB13. 11. 2012 12:11:28
Download this file (sod_vz-10-2012.doc)sod_vz-10-2012.doc123 kB13. 11. 2012 12:11:42
Download this file (odpoved_na_dotaz_c.1_0.pdf)odpoved_na_dotaz_c.1_0.pdf508 kB26. 11. 2012 12:11:36
Download this file (odpoved_na_dotaz_c.2.pdf)odpoved_na_dotaz_c.2.pdf62 kB28. 11. 2012 12:11:08
Download this file (sod_vz-10-2012.pdf)sod_vz-10-2012.pdf374 kB06. 02. 2013 14:02:36
Download this file (k14vz_6-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)k14vz_6-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf215 kB06. 02. 2013 14:02:04
Download this file (vz_10-2012_-_dodatek_c.1.pdf)vz_10-2012_-_dodatek_c.1.pdf84 kB02. 07. 2014 19:07:54

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

Modernizace domu s pečovatelskou službou U Stanice 594/5, Praha 6 - Liboc.

Městská část Praha 6 vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1626/12 ze dne 8.8.2012 veřejnou zakázku č. VZ/5/2012 - Modernizace domu s pečovatelskou službou U Stanice 594/5, Praha 6 - Liboc.

Zadávací dokumentace ke stažení ZDE.

DODATEČNÉ INFORMACE:

 Dotaz č. 1 - odpověď v přílohách

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_c._vz-5-2012.pdf)vyzva_c._vz-5-2012.pdf705 kB31. 08. 2012 14:08:46
Download this file (sod_c._vz-5-2012_0.doc)sod_c._vz-5-2012_0.doc169 kB31. 08. 2012 15:08:52
Download this file (vykaz_vymer_-_oprava__a__modernizace__dps__liboc__praha__6_-_vv.xls)vykaz_vymer_-_oprava__a__modernizace__dps__liboc__praha__6_-_vv.xls2684 kB31. 08. 2012 15:08:48
Download this file (08vz_5-2012_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf)08vz_5-2012_-_odpoved_na_dotaz_c._1.pdf195 kB14. 09. 2012 16:09:46
Download this file (06vz_5-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf)06vz_5-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf124 kB01. 10. 2012 12:10:44
Download this file (04vz_5-2012_-_sod.pdf)04vz_5-2012_-_sod.pdf4378 kB23. 11. 2012 12:11:34
Download this file (k15vz_5-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_.pdf)k15vz_5-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_.pdf271 kB23. 11. 2012 12:11:54

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1412/33 a Nad Kajetánkou 42/4, Praha 6 - Břevnov.

Městská část Praha 6 vypisuje na základě usnesení RMČ č. 1627/12 ze dne 8.8.2012 veřejnou zakázku č. VZ/4/2012 - Celková rekonstrukce a oprava bytového domu Patočkova 1412/33 a Nad Kajetánkou 42/4, Praha 6 - Břevnov.

Zadávací dokumetace ke stažení ZDE. 

DODATEČNÉ INFORMACE:

č. 1 - týká se PD architektonicko-stavební části F1.16 - Výtahy a v souvislosti i výkazu výměr. Průvodní dopis v přílohách a PD ke stažení  ZDE.

č. 2 - odpověď na dotaz (č. 1) od uchazeče: v přílohách

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vyzva_c._vz-4-2012.pdf)vyzva_c._vz-4-2012.pdf701 kB31. 08. 2012 14:08:28
Download this file (01vz_4-2012_-_sod.doc)01vz_4-2012_-_sod.doc172 kB31. 08. 2012 14:08:36
Download this file (vykaz_vymer.zip)vykaz_vymer.zip387 kB03. 09. 2012 12:09:24
Download this file (08vz_4-2012_-_dodatecne_informace_c._1.pdf)08vz_4-2012_-_dodatecne_informace_c._1.pdf48 kB17. 09. 2012 13:09:08
Download this file (09vz_4-2012_-_dodatecna_informace_c._2.pdf)09vz_4-2012_-_dodatecna_informace_c._2.pdf37 kB19. 09. 2012 17:09:10
Download this file (06vz_4-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf)06vz_4-2012_-_oduvodneni_ucelnosti_zakazky_ss2.pdf108 kB01. 10. 2012 12:10:50
Download this file (04vz_4-2012_-_sod_.pdf)04vz_4-2012_-_sod_.pdf6387 kB27. 12. 2012 11:12:16
Download this file (k15vz_4-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_.pdf)k15vz_4-2012_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_.pdf196 kB27. 12. 2012 11:12:52

UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI!!!

 Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na výstavbu komplexu bytových domů se službami, Na Dračkách 405/49, Praha 6 - Veleslavín

SNEO, a.s. vypisuje veřejnou zakázku č. VZ/1/2012 - Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na výstavbu komplexu bytových domů se službami, Na Dračkách 405/49, Praha 6 - Veleslavín.

Kompletní dokumentace ke stažení ZDE:

DODATEČNÉ INFORMACE:

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (f35_532.doc)Výzva VZ-1-2012 Dračky PD.doc153 kB10. 05. 2012 15:05:56
Download this file (f35_533.doc)SOD č. VZ-1-2012 Dračky PD.doc154 kB10. 05. 2012 15:05:20
Download this file (f35_536.doc)Tabulka hodnoc.kritérií VZ1.doc61 kB10. 05. 2012 15:05:30
Download this file (f35_537.doc)Identifikační údaje uchazeče VZ1.doc46 kB10. 05. 2012 15:05:40
Download this file (vz_1-2012_-_sod.pdf)vz_1-2012_-_sod.pdf1044 kB10. 05. 2012 15:05:04