Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 04. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2018 s názvem "ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 04. 2018 v 09.10 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_3_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky476 kB05. 04. 2018 13:04:52
Download this file (VZ_3_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace15252 kB05. 04. 2018 13:04:11
Download this file (VZ_3_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 04. 2018 13:04:36
Download this file (VZ_3_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 04. 2018 13:04:43
Download this file (VZ_3_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB05. 04. 2018 13:04:27
Download this file (VZ_3_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo73 kB05. 04. 2018 13:04:08
Download this file (VZ_3_2018_-_sod_stav_servis_lakam_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 302 kB27. 06. 2018 16:06:31
Download this file (VZ_3_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)625 kB29. 06. 2018 13:06:38
Download this file (VZ_3_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 377 kB21. 12. 2018 12:12:26