Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 23. 08. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2018 s názvem „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 25. 09. 2018 v 08.30 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 dokumentace - úvodní studie

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 11. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 08. 2022.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 7.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4, 5, 6, 8, 9

 
Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (1-VZ_6-2018-Zadavaci_dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace480 kB23. 08. 2018 15:08:41
Download this file (1-1_Dokumentace_uvodni_studie.pdf)1.1 dokumentace - úvodní studie770 kB23. 08. 2018 15:08:58
Download this file (1-2_VZ_6_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB23. 08. 2018 15:08:20
Download this file (1-3_VZ_6_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení44 kB23. 08. 2018 15:08:37
Download this file (1-4_VZ_6_2018_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází14 kB23. 08. 2018 15:08:06
Download this file (1-5_VZ_6_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo84 kB23. 08. 2018 15:08:26
Download this file (1-6_VZ_6_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB23. 08. 2018 15:08:46
Download this file (VZ_6_2018_-_sod_d_plus.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 414 kB20. 12. 2018 10:12:43
Download this file (VZ_6_2018_-_pisemna zprava zadavatele § 217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)642 kB21. 12. 2018 13:12:39
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena334 kB02. 04. 2020 23:04:35
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)5. Skutečně uhrazená cena351 kB30. 03. 2021 18:03:59
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)6. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022611 kB30. 03. 2022 14:03:56
Download this file (VZ_6-2018_dod_c1_dplus_A.pdf)7. DODATEK č. 1 3622 kB06. 09. 2022 15:09:49
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_31_03_2023.pdf)8. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023 613 kB30. 03. 2023 14:03:29
Download this file (VZ_6_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2024.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2024617 kB28. 03. 2024 06:03:43