Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 28. 06. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2016 s názvem "Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

(nám. Svobody 930/2, Praha 6 - Bubeneč, na pozemku parc. č. 980)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 07. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 harmonogram průběhu prací 

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 08. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a odst. 3 ZVZ - viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ, resp. dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 7.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 25. 08. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_06_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 6054 kB28. 06. 2016 12:06:29
Download this file (vz_06_2016_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf)1. Zadávací dokumentace (strojově čitelná)538 kB28. 06. 2016 12:06:38
Download this file (priloha_c._2_-_identifikacni_udaje_uchazece_0.doc)1.2 Identifikační údaje uchazeče48 kB28. 06. 2016 12:06:18
Download this file (vz_06_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace110030 kB28. 06. 2016 12:06:22
Download this file (vz_06_2016_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii.doc)1.3 Tabulka hodnocených kritérií40 kB28. 06. 2016 12:06:55
Download this file (vz_06_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB28. 06. 2016 12:06:55
Download this file (vz_06_2016_-_navrh_sod.doc)1.5 Návrh smlouvy o dílo197 kB28. 06. 2016 13:06:17
Download this file (vz_06_2016_-_harmonogram.xlsx)1.6 Harmonogram11 kB28. 06. 2016 13:06:25
Download this file (VZ_6_2016_-_SOD _Geus.pdf)2. Smlouva o dílo7278 kB07. 09. 2016 19:09:57
Download this file (VZ_6_2016_-_SOD _Geus_SC.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)431 kB07. 09. 2016 19:09:33
Download this file (VZ_6_2016_-_ písemná zpráva zadavatele_§_85.pdf.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele918 kB07. 09. 2016 19:09:22
Download this file (VZ_6_2016_-_ písemná zpráva zadavatele_§_85_SC.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)536 kB07. 09. 2016 19:09:24
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_ 147a_odst.3.pdf)4. Skutečně uhrazená cena §147a odst.3 366 kB29. 03. 2017 10:03:36
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_ pozast..pdf)5. Skutečně uhrazená cena 372 kB17. 08. 2017 17:08:55
Download this file (VZ_6_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena § 147a,resp. § 219 odst. 3377 kB19. 12. 2017 17:12:52
Download this file (VZ_6_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)7. Seznam subdodavatelů 363 kB09. 03. 2018 15:03:52