Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 17. 08. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/7/2017 s názvem "Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07. 09. 2017 v 09.20 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 14. 09. 2017, 9.20 hod.

Účastník je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2017, 10.00 hod. (Informace o prodloužení lhůt viz příloha č. 2)

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

2. Dodatečná informace č.1

2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1

2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1 

3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 11. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 7.

 

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 8.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky557 kB17. 08. 2017 17:08:02
Download this file (VZ_7_2017_projektova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace210285 kB17. 08. 2017 17:08:49
Download this file (VZ_7_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB17. 08. 2017 17:08:48
Download this file (VZ_7_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB17. 08. 2017 17:08:04
Download this file (VZ_7_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB17. 08. 2017 17:08:23
Download this file (VZ_7_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo72 kB17. 08. 2017 17:08:40
Download this file (2. Dodatečná informace č.1.pdf)2. Dodatečná informace č.1.pdf415 kB01. 09. 2017 13:09:26
Download this file (2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1.pdf)2.1 Příloha č.1 k dodatečné informaci č.1.pdf196 kB01. 09. 2017 13:09:34
Download this file (2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1.xlsx)2.2 Příloha č.2 k dodatečné informaci č.1.xlsx515 kB01. 09. 2017 13:09:43
Download this file (3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky.pdf)3. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídky.pdf334 kB01. 09. 2017 13:09:31
Download this file (VZ_7_2017_-_sod_isp_sc.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 402 kB07. 12. 2017 15:12:48
Download this file (VZ_7_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)662 kB22. 12. 2017 15:12:22
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena 369 kB29. 03. 2018 16:03:40
Download this file (VZ_7_2017_-_dodatek_c_1_sc.pdf)7. Dodatek č. 138 kB18. 08. 2018 20:08:22
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1.pdf)8. Skutečně uhrazená cena 377 kB23. 11. 2018 14:11:02