Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 01. 08. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/6/2017 s názvem "Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 08. 2017 v 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 07. 09. 2017, 9.00 hod.

Prohlídka k předmětu plnění se bude konat dne 22. 08. 2017 v 10.00 hod.

Účastník je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2017, 10.00 hod. (Informace o prodloužení lhůt viz příloha č. 2)

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 10. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 02. 05. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5. 

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7. 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_6_2017_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky596 kB01. 08. 2017 13:08:28
Download this file (VZ_6_2017_-_dokumentace.zip)1.1 dokumentace727221 kB01. 08. 2017 13:08:25
Download this file (VZ_6_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB01. 08. 2017 13:08:56
Download this file (VZ_6_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB01. 08. 2017 13:08:17
Download this file (VZ_6_2017_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých fází13 kB01. 08. 2017 13:08:40
Download this file (VZ_6_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo76 kB01. 08. 2017 13:08:03
Download this file (VZ_6_2017_-_Informace_o_prodloužení_lhůt.pdf)2. Informace o prodloužení lhůt381 kB16. 08. 2017 15:08:54
Download this file (VZ_6_2017_-_sod_kania.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 343 kB06. 11. 2017 12:11:27
Download this file (VZ_6_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)642 kB23. 11. 2017 17:11:36
Download this file (VZ_6_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 368 kB29. 03. 2018 16:03:09
Download this file (VZ_6_2017_-_dodatek_c_1_kania_sc.pdf)6. Dodatek č. 136 kB11. 05. 2018 17:05:16
Download this file (VZ_6_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_d1.pdf)7. Skutečně uhrazená cena377 kB11. 03. 2019 13:03:47