Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 19. 06. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/5/2017 s názvem „Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v podlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 07. 2017.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 27. 07. 2017 v 09.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 návrh smlouvy o dílo

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekomické kvalifikace

1.5 projektová dokumentace

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

2.1 příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 (Stavební povolení)

2.2 příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 2 (Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením)

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 04. 09. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dohoda o narovnání ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_5_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky567 kB19. 06. 2017 15:06:39
Download this file (VZ_5_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.1 návrh smlouvy o dílo76 kB19. 06. 2017 15:06:10
Download this file (VZ_5_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB19. 06. 2017 15:06:31
Download this file (VZ_5_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB19. 06. 2017 15:06:25
Download this file (VZ_5_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucely_splneni_ekonomicke_kvalifikace.xlsx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB19. 06. 2017 15:06:14
Download this file (VZ_5_2017_-_projektova_dokumentace.zip)1.5 projektová dokumentace44154 kB19. 06. 2017 15:06:06
Download this file (VZ_5_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. Dodatečná informace č. 1571 kB26. 06. 2017 11:06:30
Download this file (VZ_5_2017_-_priloha_c.1_SP_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2.1 příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 12904 kB26. 06. 2017 11:06:17
Download this file (VZ_5_2017_-_priloha_c.2_ZSPD_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2.2 příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 11114 kB26. 06. 2017 11:06:43
Download this file (VZ_5_2017_-_sod_-_brema_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 307 kB15. 09. 2017 13:09:59
Download this file (VZ_5_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)644 kB04. 10. 2017 16:10:11
Download this file (VZ_5_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 371 kB29. 03. 2018 16:03:32
Download this file (VZ_5_2017_-_dohoda_o_narovnani_brema.pdf)6. Dohoda o narovnání (strojově čitelná) 71 kB06. 04. 2018 13:04:27