Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 20. 10. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/8/2017 s názvem "Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5, Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Čl. II. Výzvy k podání nabídky:

Předpokládaný termín ukončení prací: duben 2018 (s ohledem na nabídku dodavatele)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 07. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 5.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 12. 12. 2018.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_8_2017_-_vyzva_k_podani _nabidky_sc machacek jilek.pdf)1. výzva k podání nabídky569 kB20. 10. 2017 14:10:55
Download this file (VZ_8_2017_projektova_dokumentace.zip)1.1 dokumentace29948 kB20. 10. 2017 14:10:27
Download this file (VZ_8_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka48 kB20. 10. 2017 15:10:26
Download this file (VZ_8_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB20. 10. 2017 15:10:11
Download this file (VZ_8_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace27 kB20. 10. 2017 15:10:43
Download this file (VZ_8_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo71 kB20. 10. 2017 15:10:02
Download this file (VZ_8_2017_-_sod_lakam_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)299 kB20. 12. 2017 17:12:32
Download this file (VZ_8_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)639 kB18. 01. 2018 17:01:52
Download this file (VZ_8_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB29. 03. 2018 16:03:25
Download this file (VZ_8_2017_-_dodatek_c_1_sc.pdf)5. Dodatek č. 137 kB18. 08. 2018 20:08:39
Download this file (VZ_8_2017_-_dodatek_c_2_sc.pdf)6. Dodatek č. 239 kB07. 01. 2019 16:01:55
Download this file (VZ_8_2017_-_skutecne_uhrazena_cena2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena381 kB27. 06. 2019 12:06:02