Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 18. 07. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2018 s názvem „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v podlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 09. 2018 ve 14.00 hod.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 04. 09. 2018 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

3.1 dodatečná informace č. 2 - příloha ZTI 

4. dodatečná informace č. 3

4.1 dodatečná informace č. 3 - příloha  

5. dodatečná informace č. 4

5.1. dodatečná informace č. 4 - příloha 

6. dodatečná informace č. 5 

7. dodatečná informace č. 6

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 8.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_4_2018_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky492 kB18. 07. 2018 17:07:59
Download this file (VZ_4_2018_-_projetkova_dokumentace.zip)1.1 projektová dokumentace, rozpočet249850 kB18. 07. 2018 17:07:41
Download this file (VZ_4_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB18. 07. 2018 18:07:45
Download this file (VZ_4_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB18. 07. 2018 18:07:19
Download this file (VZ_4_2018_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB18. 07. 2018 18:07:03
Download this file (VZ_4_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo75 kB18. 07. 2018 18:07:35
Download this file (VZ_4_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB18. 07. 2018 18:07:23
Download this file (2_Dodatecna_informace_C_1.pdf)2. Dodatečná informace č. 1450 kB30. 07. 2018 13:07:16
Download this file (VZ_4_2018_-_dodatecna_informace_c_2.pdf)3. dodatečná informace č. 2550 kB14. 08. 2018 12:08:48
Download this file (VZ_4_2018_-_dodatecna_informace_c_2_priloha_zti.pdf)3.1 dodatečná informace č. 2 - příloha ZTI87 kB14. 08. 2018 12:08:00
Download this file (4_dodatecna_informace_c_3.pdf)4. dodatečná informace č. 3.pdf493 kB20. 08. 2018 13:08:36
Download this file (4_1_dodatecna_informace_c_3-priloha.zip)4.1 dodatečná informace č. 3 - příloha1896 kB20. 08. 2018 13:08:43
Download this file (5-dodatecna_informace_c-4.pdf)5. dodatečná informace č. 4482 kB21. 08. 2018 12:08:30
Download this file (5_1_dodatecna_informace_c_4_priloha.xlsx)5.1 dodatečná informace č. 4- příloha14 kB21. 08. 2018 12:08:16
Download this file (VZ_4_2018-Dodatecna_informace_c_5.pdf)6. Dodatečná informace č. 5483 kB23. 08. 2018 16:08:51
Download this file (7-Dodatecna_informace_c_6.pdf)7. Dodatečná informace č. 6 520 kB24. 08. 2018 15:08:42
Download this file (VZ_4_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)8. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)617 kB02. 11. 2018 14:11:50