Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 10. 03. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/1/2016 s názvem "Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 04. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1 (vč. příloh č. 2.1.1 a 2.1.2)

2.2 dodatečná informace č. 2

2.3 dodatečná informace č. 3

 

Informace k uzavření smlouvy:

Nedošlo k uzavření smlouvy o dílo.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

 

Zadávací řízení bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 18. 05. 2016 zrušeno v souladu se ZVZ.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_01_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace679 kB10. 03. 2016 12:03:29
Download this file (vz_01_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace109961 kB10. 03. 2016 12:03:32
Download this file (vz_01_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.doc)1.2 Identifikační údaje dodavatele48 kB10. 03. 2016 12:03:56
Download this file (vz_01_2016_-_tabulka_dilcich_hodnoticich_kriterii.doc)1.3 Tabulka dílčích hodnotících kriterií42 kB10. 03. 2016 12:03:04
Download this file (vz_01_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB10. 03. 2016 12:03:19
Download this file (vz_01_2016_-_navrh_sod.doc)1.5 Návrh smlouvy o dílo194 kB10. 03. 2016 12:03:28
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 1189 kB16. 03. 2016 12:03:25
Download this file (vz_01_2016_-_priloha_c._1_k_dodatecne_informaci_c._1.pdf)2.1.1 Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1355 kB16. 03. 2016 12:03:57
Download this file (vz_01_2016_-_priloha_c._2__k_dodatecne_informaci_c._1.pdf)2.1.2 Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 1356 kB16. 03. 2016 12:03:07
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._2.pdf)2.2 Dodatečná informace č. 2764 kB01. 04. 2016 16:04:38
Download this file (vz_01_2016_-_dodatecna_informace_c._3.pdf)2.3 Dodatečná informace č. 344 kB12. 04. 2016 18:04:41
Download this file (vz_01_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele1459 kB13. 06. 2016 17:06:46
Download this file (vz_01_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (stojově čitelná)571 kB13. 06. 2016 17:06:16