Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 21. 04. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2016 s názvem "ZŠ nám. Svobody 2 - modernizace elektroinstalace"

(nám. Svobody 930/2, Praha 6 - Bubeneč, na pozemku parc. č. 980)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 05. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 06. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 27. 07. 2017.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 9.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a odst. 3 ZVZ - viz příloha 7.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 8.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 06. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_04_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5583 kB21. 04. 2016 18:04:48
Download this file (vz_04_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace13117 kB21. 04. 2016 18:04:28
Download this file (vz_04_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče11 kB21. 04. 2016 18:04:11
Download this file (vz_04_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriterii.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií14 kB21. 04. 2016 18:04:37
Download this file (vz_04_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB21. 04. 2016 18:04:27
Download this file (vz_04_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo59 kB21. 04. 2016 18:04:03
Download this file (vz_04_2016_-_sod_-_el.uldrich.pdf)2. Smlouva o dílo765 kB15. 06. 2016 20:06:34
Download this file (vz_04_2016_-_sod_-_el.uldrich_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)406 kB15. 06. 2016 20:06:42
Download this file (vz_04_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele 100 kB15. 06. 2016 20:06:53
Download this file (vz_04_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)531 kB15. 06. 2016 20:06:00
Download this file (VZ_4_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH.pdf)4. Dodatek č. 11701 kB08. 09. 2016 13:09:19
Download this file (VZ_4_2016_-_Dodatek č.1 _ELEKTRO_-_ULDRICH_CS.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)424 kB08. 09. 2016 13:09:44
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 376 kB22. 12. 2016 17:12:35
Download this file (VZ_4_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 368 kB09. 01. 2017 14:01:18
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_147a_odst.3.pdf)7. Skutečně uhrazená cena §147a odst.3 376 kB29. 03. 2017 10:03:52
Download this file (VZ_4_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_pozast..pdf)8. Skutečně uhrazená cena 380 kB26. 07. 2017 17:07:07
Download this file (VZ_4_2016_-_dodatek c.2 _elektro_-_uldrich_sc.pdf)9. Dodatek č. 249 kB09. 08. 2017 20:08:37