Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 21. 04. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/3/2016 s názvem "ZŠ Petřiny sever - modernizace elektroinstalace"

(Na Okraji 305/43, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 473/40)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 05. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka dílčích hodnotících kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 02. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 5.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 02. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_03_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5709 kB21. 04. 2016 18:04:57
Download this file (vz_03_2016_-_projektova_dokumentace.zip)1.1 Projektová dokumentace16755 kB21. 04. 2016 18:04:15
Download this file (vz_03_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče0 kB21. 04. 2016 18:04:39
Download this file (vz_03_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriterii_vz-3-2016.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií14 kB21. 04. 2016 18:04:17
Download this file (vz_03_3016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB21. 04. 2016 18:04:54
Download this file (vz_03_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo60 kB21. 04. 2016 18:04:23
Download this file (vz_03_2016_-_sod_-_rt_plus.pdf)2. Smlouva o dílo 797 kB15. 06. 2016 20:06:05
Download this file (vz_03_2016_-_sod_-_rt_plus_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)408 kB15. 06. 2016 20:06:13
Download this file (vz_03_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele103 kB15. 06. 2016 20:06:22
Download this file (vz_03_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)534 kB15. 06. 2016 20:06:31
Download this file (VZ_3_2016_-_Dodatek č. 1 _RTplus.pdf)4. Dodatek č. 1776 kB07. 09. 2016 19:09:48
Download this file (VZ_3_2016_-_Dodatek č. 1 _RTplus_SC.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)424 kB07. 09. 2016 19:09:14
Download this file (VZ_3_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 212 kB02. 12. 2016 14:12:17
Download this file (VZ_3_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 171 kB02. 12. 2016 14:12:27