Celková rekonstrukce, modernizace a oprava bytového domu Nad Kajetánkou 1414/7A, 1414/7B, Jílkova 96/8.

 !!! UKONČENA LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK ZADAVATELI !!!  

Městská část Praha 6 vypisuje v zastoupení SNEO, a.s. veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci, modernizaci a opravu bytového domu Nad Kajetánkou 1414/7A, 1414/7B, Jílkova 96/8.

 

Zadavatel upozorňuje všechny zájemce, že došlo ke změně ZD, a to na str. 9 Zadávací dokumentace č.VZ/11/2013 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude vypuštěn požadavek na předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že proti němu není veden soudní spor týkající se nevyřešeného reklamačního řízení, kde je uchazeč napadán pro vadně provedené dílo, které nebylo opraveno v rámci řádného reklamačního řízenía dále čestné prohlášení uchazeče o tom, že vždy řádně a včas plní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo týkající se vyřizování reklamací.

 

ZMĚNĚNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE V UVEDENA PŘÍLOHÁCH

V souvislosti s výše uvedeným byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 12. 2013 do 13:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 13:00 hod.

Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. 6. 2014.

 

Místní šetření - prohlídka a zaměření stavby se bude konat dne 4. 12. 2013 v 11:30 hod.

Zadavatel dne 14. 11. 2013 vypořádal námitku, proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Zadavatel tuto námitku v souladu s § 111 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu přezkoumal a rozhodl o tom, že jí   

b u d e   v y h o v ě n o.

V důsledku výše uvedeného se mění zadávací podmínky způsobem uvedeným výše.

 

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2013 námitku proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si touto cestou dovoluje informovat všechny zájemce o účast na veřejné zakázce, že v souvislosti s podanou námitkou bude 

prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 19. 11. 2013 do 13:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti SNEO, a.s. od 13:00 hod.  

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečná informace č. 1 - v přílohách

Dodatečná informace č. 2 - v přílohách

Dodatečná informace č. 3 - v přílohách

Dodatečná informace č. 4 - v přílohách

Dodatečná informace č. 5 - v přílohách

Dodatečná informace č. 6 - v přílohách

Dodatečná informace č. 7 - v přílohách 

Dodatečná informace č. 8 - v přílohách 

 

Příloha č. 1 k výzvě - v přílohách

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz11-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf)vz11-2013_-_zadavaci_dokumentace_-_vyzva.pdf4438 kB08. 10. 2013 20:10:56
Download this file (vz11-2013_navrh_sod.doc)vz11-2013_navrh_sod.doc192 kB08. 10. 2013 20:10:04
Download this file (vz11-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf)vz11-2013_-_oduvodneni_verejne_zakazky.pdf1449 kB08. 10. 2013 20:10:18
Download this file (02_zpravy_a_vykazy_vymer_2.zip)02_zpravy_a_vykazy_vymer_2.zip3642 kB08. 10. 2013 20:10:28
Download this file (vz11-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf)vz11-2013_-_priloha_c.1_vykazu_vymer.pdf34 kB08. 10. 2013 20:10:28
Download this file (vz-11-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf)vz-11-1013_dodatecna_informace_c._1.pdf_0.pdf48 kB14. 10. 2013 19:10:46
Download this file (priloha_c._1_k_vyzve_vz-11-2013_0.doc)priloha_c._1_k_vyzve_vz-11-2013_0.doc81 kB14. 10. 2013 21:10:14
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._2_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf118 kB30. 10. 2013 18:10:34
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._3_-_odpoved_na_dotazy-stavebni_povoleni_0.pdf3054 kB04. 11. 2013 11:11:14
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._4_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf299 kB07. 11. 2013 15:11:58
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._5_-_odpoved_na_dotazy_0.pdf384 kB08. 11. 2013 11:11:20
Download this file (zmenena_zd_-_vyzva_vz-11-2013.pdf)zmenena_zd_-_vyzva_vz-11-2013.pdf4406 kB14. 11. 2013 16:11:16
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._6_-_odpoved_na_dotazy.pdf55 kB14. 11. 2013 16:11:18
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._7_-_odpoved_na_dotazy.pdf43 kB20. 11. 2013 15:11:36
Download this file (09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._8.pdf)09vz_11-2013_-_dodatecna_informace_c._8.pdf37 kB12. 12. 2013 14:12:24
Download this file (vz-11-2013_sod_-_energie.pdf)vz-11-2013_sod_-_energie.pdf1035 kB13. 04. 2016 18:04:26
Download this file (47vz_11-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf)47vz_11-2013_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_0.pdf195 kB13. 04. 2016 18:04:56
Download this file (VZ_11_2013_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)Skutečně uhrazená cena 376 kB04. 01. 2017 17:01:05
Download this file (VZ_11_2013_-_seznam_subdodavatelu.pdf)Seznam subdodavatelů368 kB25. 01. 2017 11:01:55