Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 24. 03. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/2/2016 s názvem "ZŠ Petřiny - jih - modernizace elektroinstalace"

(Šantrochova 1800/2, Praha 6 - Břevnov, na pozemku parc. č. 3477/175)

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ.

Předběžné oznámení není dle ZVZ požadováno.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 04. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 projektová dokumentace (část silnoproud a slaboproud, soupis prací)

1.2 identifikační údaje uchazeče

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

1.5 návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 06. 06. 2016.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 08. 2016.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 5.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Seznam subdodavatelů § 147a ZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ - viz příloha 7.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 06. 06. 2016 uzavřením smlouvy o dílo.

 

 

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (vz_02_2016_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. Zadávací dokumentace 5662 kB24. 03. 2016 13:03:59
Download this file (vz_02_2016_-_projektova_dokumentace_silnoproud-pdf.zip)1.1 Silnoproud7913 kB24. 03. 2016 13:03:59
Download this file (vz_02_2016_-_projektova_dokumentace_slaboproud.zip)1.1 Slaboproud3255 kB24. 03. 2016 13:03:12
Download this file (vz_02_2016_-_soupis_praci.xlsx)1.1 Soupis prací Petřiny - jih559 kB24. 03. 2016 13:03:20
Download this file (vz_02_2016_-_identifikacni_udaje_uchazece.xlsx)1.2 Identifikační údaje uchazeče11 kB24. 03. 2016 13:03:36
Download this file (vz_02_2016_-_tabulka_hodnoticich_kriteri.xlsx)1.3 Tabulka hodnocených kritérií 14 kB24. 03. 2016 13:03:44
Download this file (vz_02_2016_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc)1.4 Vzor čestného prohlášení27 kB24. 03. 2016 13:03:52
Download this file (vz_02_2016_-_navrh_sod.docx)1.5 Návrh smlouvy o dílo60 kB24. 03. 2016 13:03:25
Download this file (vz_02_2016_-_dodatecna_informace_c._1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 187 kB15. 04. 2016 12:04:52
Download this file (vz_02_2016_-_sod_konsit.pdf)3. Smlouva o dílo821 kB15. 06. 2016 20:06:56
Download this file (vz_02_2016_-_sod_konsit_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)413 kB15. 06. 2016 20:06:14
Download this file (vz_02_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele136 kB15. 06. 2016 20:06:25
Download this file (vz_02_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_ss_85_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)555 kB15. 06. 2016 20:06:35
Download this file (VZ_2_2016_-_Dodatek č. 1 _KONSIT.pdf)5. Dodatek č. 11855 kB07. 09. 2016 19:09:20
Download this file (VZ_2_2016_-_Dodatek č. 1 _KONSIT_SC.pdf)5. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)343 kB07. 09. 2016 19:09:12
Download this file (VZ_2_2016_-_seznam_subdodavatelu.pdf)6. Seznam subdodavatelů 372 kB06. 12. 2016 10:12:52
Download this file (VZ_2_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)7. Skutečně uhrazená cena 376 kB04. 01. 2017 16:01:25