Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 20. 10. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/9/2017 s názvem "MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 2 tř. MŠ včetně parkových úprav".

 

Informace k zadávacímu řízení:

 

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 v 09.20 hod. (viz příloha č. 2)

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 30. 11. 2017, 08.30 hod.

Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou nesmí účastník ze zadávacího řízení odstoupit): do 28. 02. 2018, 10.00 hod.

(viz příloha č. 3)

 

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

 

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.1.1 slepý rozpočet - park

1.1.2. slepý rozpočet - školka

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

3. dodatečná informace č. 2

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 01. 2018.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 6.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_9_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. výzva k podání nabídky495 kB20. 10. 2017 14:10:41
Download this file (MS_VOKOVICKA_DpPS_201708_PDF_CD1.zip)1.1 dokumentace281975 kB20. 10. 2017 15:10:51
Download this file (VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_park.xlsx)1.1.1 slepý rozpočet - park187 kB20. 10. 2017 15:10:54
Download this file (VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_skolka.xlsx)1.1.2. slepý rozpočet - školka934 kB20. 10. 2017 15:10:41
Download this file (VZ_9_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB20. 10. 2017 15:10:56
Download this file (VZ_9_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB20. 10. 2017 15:10:47
Download this file (VZ_9_2017_-_vzor_cestneho_prohlaseni_pro_ucelynavrh_sod.docx.doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB20. 10. 2017 15:10:58
Download this file (VZ_9_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo75 kB20. 10. 2017 15:10:48
Download this file (VZ-9-2017-Dodatecna_informace_c-1-NZ_machacek.pdf)2. dodatečná informace č. 1450 kB01. 11. 2017 19:11:26
Download this file (VZ_9_2017_-_dodatecna_informace_c_2.pdf)3. dodatečná informace č. 2665 kB08. 11. 2017 15:11:43
Download this file (VZ_9_2017_-_sod_-_alstap_sc.pdf.pdf)4. Smlouva o dílo (strojově čitelná)310 kB12. 02. 2018 17:02:44
Download this file (VZ_9_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)5. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)645 kB27. 02. 2018 15:02:26
Download this file (VZ_9_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)6. Skutečně uhrazená cena 366 kB29. 03. 2018 16:03:17
Download this file (VZ_9_2017_-_skutecne_uhrazena_cena_2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena334 kB27. 01. 2020 13:01:07