Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 05. 05. 2017, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/4/2017 s názvem "Výstavba půdních bytů v objektu lékařského střediska Stochovská 530/43, Praha 6".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2. dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 07. 2017.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_4_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky550 kB05. 05. 2017 15:05:27
Download this file (VZ_4_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace53446 kB05. 05. 2017 15:05:46
Download this file (VZ_4_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 15:05:01
Download this file (VZ_4_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB05. 05. 2017 15:05:21
Download this file (VZ_4_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo69 kB05. 05. 2017 15:05:40
Download this file (VZ_4_2017_-_dodatecna_informace_c.1.pdf.pdf)2. dodatečná informace č. 1479 kB22. 05. 2017 16:05:50
Download this file (VZ_4_2017_-_sod_-_dc_engineering_sc.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 9340 kB21. 07. 2017 13:07:14
Download this file (VZ_4_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)630 kB21. 07. 2017 13:07:03
Download this file (VZ_4_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 473 kB09. 03. 2018 15:03:20