Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 08. 11. 2016, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/7/2016 s názvem "ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce střechy a půdních prostor nám. Svobody 3/930 a 2/930, Praha 6"

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 11. 2016.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka hodnocených kritérií

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 01. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 07. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

 

  Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

 

Zadávací řízení bylo ukončeno dne 17. 01. 2017 uzavřením smlouvy o dílo.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2016_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf)1. Výzva k podání nabídky (strojově čitelná)513 kB08. 11. 2016 16:11:04
Download this file (VZ_7_2016_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 Projektová dokumentace 85827 kB08. 11. 2016 16:11:18
Download this file (VZ_7_2016_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.xlsx)1.2 Identifikační údaje účastníka 11 kB08. 11. 2016 16:11:42
Download this file (VZ_7_2016_-_tabulka_hodnocenych_kriterii.xlsx.doc)1.3 Tabulka hodnocených kritérií 42 kB08. 11. 2016 16:11:10
Download this file (VZ_7_2016_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 Návrh smlouvy o dílo 62 kB08. 11. 2016 16:11:07
Download this file (VZ_7_2016_-_SOD _Dereza_SC.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)3784 kB31. 01. 2017 13:01:17
Download this file (VZ_7_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)636 kB13. 02. 2017 16:02:12
Download this file (VZ_7_2016_-_dodatek_ke_sod _Dereza_sc.pdf)4. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)830 kB14. 07. 2017 08:07:16
Download this file (VZ_7_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 379 kB20. 10. 2017 15:10:42