Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 05. 2017 v 09:00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 06. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 07. 12. 2017.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 4.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 20. 06. 2018.

Dodatek č. 2 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_2_2017_-_vyzva_k_podani_nabidky_sc.pdf.pdf)1. výzva k podání nabídky600 kB05. 05. 2017 14:05:25
Download this file (VZ_2_2017_-_projetkova_dokumentace.zip.zip)1.1 projektová dokumentace63484 kB05. 05. 2017 14:05:10
Download this file (VZ_2_2017_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB05. 05. 2017 14:05:41
Download this file (VZ_2_2017_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení42 kB05. 05. 2017 14:05:27
Download this file (VZ_2_2017_-_navrh_sod.docx.docx)1.4 návrh smlouvy o dílo379 kB05. 05. 2017 14:05:47
Download this file (VZ_2_2017_-_sod_-_ssk_sc.pdf.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9546 kB04. 07. 2017 17:07:09
Download this file (VZ_2_2017_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB21. 07. 2017 13:07:32
Download this file (VZ_2_2017_-_dodatek_c_1 _ssk_sc.pdf)4. Dodatek č. 139 kB15. 12. 2017 15:12:35
Download this file (VZ_2_2017_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 367 kB29. 03. 2018 16:03:41
Download this file (VZ_2_2017_-_dodatek_c_2 _ssk_sc.pdf)6. Dodatek č. 237 kB27. 06. 2018 16:06:06
Download this file (VZ_2_2018_-_skutecne_uhrazena_cena2.pdf)7. Skutečně uhrazená cena380 kB28. 06. 2019 08:06:20