Veřejný zadavatel, Městská část Praha 6, vypisuje dne 22. 03. 2018, v zastoupení společnosti SNEO, a.s., veřejnou zakázku č. VZ/1/2018 s názvem "MŠ Mládeže – rekonstrukce objektu - dokončení".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 04. 2018 v 09.00 hod.

Otevírání nabídek formou otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v zasedací místnosti společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. výzva k podání nabídky

1.1 projektová dokumentace, rozpočet

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace

1.5 návrh smlouvy o dílo

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 06. 2018.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ 1-2018 - Výzva k podání nabídky.pdf)1. výzva k podání nabídky476 kB22. 03. 2018 14:03:32
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 1 - PD, rozpočet,...zip)1.1 projektová dokumentace35583 kB22. 03. 2018 14:03:04
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 2 - Identifikační údaje účastníka.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB22. 03. 2018 14:03:32
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 3 - Tabulka kritérií hodnocení.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB22. 03. 2018 14:03:58
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení ek.kvalif..doc)1.4 vzor čestného prohlášení pro účely splnění ekonomické kvalifikace34 kB22. 03. 2018 14:03:26
Download this file (VZ 1-2018 - Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo74 kB22. 03. 2018 14:03:06
Download this file (VZ_1_2018_-_sod_dc_engineering_sc.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná) 303 kB27. 06. 2018 16:06:33
Download this file (VZ_1_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)631 kB29. 06. 2018 13:06:47
Download this file (VZ_1_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena 374 kB21. 12. 2018 12:12:01