Zadavatel SNEO, a.s., vypisuje dne 06. 09. 2018, veřejnou zakázku č. VZ/7/2018 s názvem "Správa budovy ÚMČ a detašovaných pracovišť".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/verejnezakazkysro.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 10. 2018. 

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 technická specifikace

1.2 návrh smlouvy na zajištění komplexních služeb

1.2.1 příloha č. 3 k návrhu smlouvy na zajištění komplexních služeb (úklid detašovaná pracoviště)

1.2.2 příloha č. 4 k návrhu smlouvy na zajištění komplexních služeb (úklid hlavní budova)

1.3 tabulka ocenění jednotlivých požadovaných služeb

1.4 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 01. 2019.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25. 06. 2019 - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5, 6, 8, 9

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2018_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace501 kB06. 09. 2018 14:09:15
Download this file (VZ_7_2018_-_technicka_specifikace.docx)1.1 technická specifikace85 kB06. 09. 2018 15:09:45
Download this file (VZ_7_2018_navrh_smlouvy_na_zajisteni_komplexni_spravy.docx)1.2 návrh smlouvy na zajištění komplexní správy67 kB06. 09. 2018 15:09:11
Download this file (VZ_7_2018_-_priloha_c_3_k_navrhu_smlouvy_ uklid_detasovana_ pracoviste.xls)1.2.1 příloha č. 3 k návrhu smlouvy (úklid detašovaná pracoviště)51 kB06. 09. 2018 15:09:55
Download this file (VZ_7_2018_-_priloha_c_4_k_navrhu_smlouvy_ uklid_hlavni_ budova.xls)1.2.2 příloha č. 4 k návrhu smlouvy (úklid hlavní budova)54 kB06. 09. 2018 15:09:52
Download this file (VZ_7_2018_ -_tabulka_oceneni_ jednotlivych_pozadovanych_ sluzeb.doc)1.3 tabulka ocenění jednotlivých požadovaných služeb63 kB06. 09. 2018 15:09:22
Download this file (VZ_7_2018_-_informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.docx)1.4 informace o zpracování osobních údajů20 kB06. 09. 2018 15:09:40
Download this file (VZ_7_2018_sps_centra.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)212 kB04. 02. 2019 16:02:52
Download this file (VZ_7_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_§_217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)242 kB26. 02. 2019 14:02:27
Download this file (VZ_7_2018_dodatek_c_1.pdf)4. Dodatek č. 149 kB11. 07. 2019 17:07:19
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena302 kB03. 04. 2020 00:04:11
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)6. Skutečně uhrazená cena318 kB30. 03. 2021 19:03:11
Download this file (S20190008-D2-Centra-sprava-umc.pdf)7. Dodatek č. 2115 kB30. 03. 2022 14:03:42
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)8. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022583 kB30. 03. 2022 14:03:06
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena-k_31-03-2023.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023 589 kB30. 03. 2023 14:03:46

dokumentace - úvodní studie

Veřejný zadavatel Městská část Praha 6, vypisuje dne 24. 08. 2018, veřejnou zakázku č. VZ/5/2018 s názvem "ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – vypracování PD k půdní vestavbě".

 

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 10. 2018.

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 02. 10. 2018 v 08.30 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 dokumentace - úvodní studie

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

1.6 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 01. 2019.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 ke Smlově o dílo byl uzavřen dne 24. 08. 2020.

Dodatek č. 1 ke Smlově o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 5.

Dodatek č. 2 ke Smlově o dílo byl uzavřen dne 12. 10. 2023.
Dodatek č. 2 ke Smlově o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 9.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 4, 6, 7, 8

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (1-VZ-5-2018 - zadavaci dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace482 kB24. 08. 2018 10:08:15
Download this file (1-1-VZ_5_2018_dokumentace_uvodni_studie.zip)1.1 dokumentace - úvodní studie14956 kB24. 08. 2018 10:08:45
Download this file (1-2-VZ_5_2018_-_identifikacni_udaje_ucastnika.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB24. 08. 2018 10:08:05
Download this file (1-3-VZ_5_2018_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB24. 08. 2018 10:08:22
Download this file (1-4-VZ_5_2018_-_tabulka_oceneni_jednotlivych_vykonovych_fazi.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází13 kB24. 08. 2018 10:08:42
Download this file (1-5-VZ_5_2018_-_navrh_sod.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo86 kB24. 08. 2018 10:08:59
Download this file (1-6-VZ_5_2018_-_informace_o_zpracovani_ososbnich_udaju.docx)1.6 informace o zpracování osobních údajů20 kB24. 08. 2018 10:08:17
Download this file (VZ_5_2018_-_sod_atelier_99.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)390 kB04. 02. 2019 16:02:47
Download this file (VZ_5_2018_-_ pisemna_zprava_zadavatele_§_217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)629 kB04. 02. 2019 16:02:06
Download this file (VZ_5_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)4. Skutečně uhrazená cena331 kB02. 04. 2020 23:04:00
Download this file (VZ_5_2018_-_dod_1_atelier99_A.pdf)5. Dodatek č. 1118 kB31. 08. 2020 16:08:23
Download this file (VZ_5_2018_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)6. Skutečně uhrazená cena349 kB30. 03. 2021 16:03:32
Download this file (VZ_5_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_31_3_2022.pdf)7. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022615 kB30. 03. 2022 14:03:42
Download this file (VZ_5_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_31_3_2023.pdf)8. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023615 kB30. 03. 2023 14:03:07
Download this file (VZ5-2018_dod_c2_k_sod_atelier99_A.pdf)9. Dodatek č. 21201 kB17. 10. 2023 06:10:44

Veřejný zadavatel, SNEO, a.s. vypisuje dne 22. 12. 2016, veřejnou zakázku č. VZ/8/2016 s názvem Projektová a inženýrská činnost "Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka"

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 02. 2017.

 

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 02. 02. 2017 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 shrnující studie a architektonický návrh

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 03. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha č. 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5, 7, 8, 9, 10

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_8_2016_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf.pdf)1. zadávací dokumentace602 kB22. 12. 2016 14:12:56
Download this file (VZ_8_2016_-_shrnujici_studie_a_architektonicky_navrh.zip.zip)1.1 shrnující studie a architektonický návrh37702 kB22. 12. 2016 14:12:09
Download this file (VZ_8_2016_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB22. 12. 2016 14:12:41
Download this file (VZ_8_2016_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB22. 12. 2016 14:12:58
Download this file (VZ_8_2016_-_tabulka_oceneni_ jednotlivych_vykonovych_fazi_.xlsx.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází13 kB22. 12. 2016 14:12:33
Download this file (VZ_8_2016_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo80 kB22. 12. 2016 14:12:02
Download this file (VZ_8_2016_-_dodatecna_informace_c.1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 1382 kB24. 01. 2017 16:01:29
Download this file (VZ_8_2016_-_SOD _atelier_11_SC.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9243 kB05. 04. 2017 18:04:47
Download this file (VZ_8_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)654 kB19. 04. 2017 16:04:46
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 370 kB29. 03. 2018 16:03:47
Download this file (VZ_8_2016_-_dodatek_c_1_atelier_11.pdf)6. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)61 kB10. 09. 2018 16:09:48
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1_opr..pdf)7. Skutečně uhrazená cena (oprava)335 kB03. 04. 2020 10:04:28
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)8. Skutečně uhrazená cena269 kB30. 03. 2021 18:03:03
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022499 kB30. 03. 2022 14:03:26
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena k 31-03-2023.pdf)10. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023 504 kB30. 03. 2023 14:03:49

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexní výstavby 2 bytových domů, a to bytového domu se službami "A" a a bytového domu se službami a vrátnicí "B", přičemž každý z těchto bytových domů je tvořen čtyřmi sekcemi. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách (1. etapa sekce A1, A2, A3, A4 a 2. etapa sekce B1, B2, B3, B4). Součástí výstavby bude také realizace inženýrských sítí a prací souvisejících s realizací stavby. Výstavba bude probíhat dle územního rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o změně stavby před dokončením a projektové dokumentace, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Dodavatel se bude oprávněn od uvedených dokumentů odchýlit pouze s předchozím písemným souhlasem veřejného zadavatele.

Veřejná zakázka bude realizována na vlastní náklady a nebezpečí dodavatele a na jeho vlastní podnikatelské riziko. Dodavatel bude při realizaci veřejné zakázky v pozici developera.

Výstavba bude provedena na pozemcích veřejného zadavatele v areálu Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 00. Dodavatel provede výstavbu bytových domů na základě smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu "A" a smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu "B", kterou uzavře s veřejným zadavatelem. Dodavatel a veřejný zadavatel dále uzavřou smlouvu o realizaci práva stavby a jako její součásti:
(A) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se veřejný zadavatel zaváže převést na dodavatele pozemky pro stavbu "A", poté co bude etapa A výstavby bytových domů dokončena a zkolaudována;
(B) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se veřejný zadavatel zaváže převést na dodavatele pozemky pro stavbu "B", poté co bude etapa B výstavby bytových domů dokončena a zkolaudována;
(C) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se dodavatel zaváže převést do vlastnictví veřejného zadavatele vybrané vystavěné bytové jednotky označené dodavatelem v pořadníku, který bude nedílnou součástí jeho nabídky.

Mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem nedojde v rámci realizace veřejné zakázky k žádnému převodu peněžních prostředků. Cena za převod pozemků, na nichž bude realizována výstavba dvou bytových domů, z vlastnictví veřejného zadavatele do vlastnictví dodavatele, stejně jako hodnota stavebněprávních dokumentů, nebude hrazena dodavatelem převodem peněžních prostředků veřejnému zadavateli, ale prostřednictvím převodu vybraných bytových jednotek (označených v pořadníku) ve vystavěném bytovém komplexu do vlastnictví veřejného zadavatele.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/515359

DODATEČNÉ INFORMACE:
Dodatečné informace č. I (15. 8. 2014): viz přílohy
Dodatečné informace č. II (10. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. III (12. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. IV (16. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. V (19. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. VI (22. 9. 2014): viz příloha

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 25. 9. 2014 do 15:00 hod.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:

Prohlídka místa plnění se bude konat:

v pátek dne 29. 8. 2014 od 10:00 hod. a
v pondělí dne 1. 9. 2014 od 14:00 hod.
Sraz účastníků bude před vstupem do areálu u budovy vrátnice, kde se každý z přítomných prokáže platným dokladem a bude zapsán.

Hodnota zakázky:
nadlimitní veřejné zakázky

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (sneo_priloha_c._1_zd_uzemni_rozhodnuti.pdf)Příloha č. 1: Územní rozhodnutí994 kB02. 07. 2014 13:07:46
Download this file (sneo_priloha_c._2_zd_stavebni_povoleni_k_obytnemu_arealu.pdf)Příloha č. 2: Stavební povolení956 kB02. 07. 2014 13:07:12
Download this file (sneo_priloha_c._3a_zd_stavebni_povoleni_k_vodnimu_dilu.pdf)Příloha č. 3a: Stavební povolení k vodnímu dílu4805 kB02. 07. 2014 13:07:41
Download this file (sneo_priloha_c._3b_zd_stavebni_povoleni_dopravni_napojeni_obytneho_arealu.pdf)Příloha č. 3b: Stavební povolení - dopravní napojení6585 kB02. 07. 2014 13:07:08
Download this file (sneo_priloha_c._4_zd_zmena_stavby_pred_jejim_dokoncenim.pdf)Příloha č. 4: Změna stavby před dokončením5161 kB02. 07. 2014 13:07:01
Download this file (sneo_zadavaci_dokumentace_k_uverejneni_0.pdf)Zadávací dokumentace1226 kB03. 07. 2014 01:07:14
Download this file (sneo_prilohy_c._6_az_12_zd.zip)Přílohy č. 6 až 126186 kB03. 07. 2014 01:07:04
Download this file (sneo_oduvodneni_verejne_zakazky_140627_final.pdf)Odůvodnění veřejné zakázky522 kB03. 07. 2014 19:07:48
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_i_140815_final.pdf)Dodatečné informace č. I625 kB15. 08. 2014 17:08:35
Download this file (01_technicka_zprava_zspd.pdf)Dodatečné informace č. I - příloha č. 1 (Technická zpráva)476 kB15. 08. 2014 17:08:05
Download this file (sneo_priloha_c._7_zd_poradnik_bytovych_jednotek_rev._1.pdf)Dodatečné informace č. I - příloha č. 2 (Pořadník bytových jednotek - rev. 1 - p543 kB15. 08. 2014 17:08:36
Download this file (sneo_priloha_c._7_zd_poradnik_bytovych_jednotek_rev._1.xls)Dodatečné informace č. I - příloha č. 2 (Pořadník bytových jednotek - rev. 1 - x51 kB15. 08. 2014 17:08:09
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_ii_140910_final.pdf)Dodatečné informace č. II585 kB10. 09. 2014 20:09:34
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_iii_140912_fin.pdf)Dodatečné informace č. III445 kB12. 09. 2014 18:09:44
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_iv_140916_final.pdf)Dodatečné informace č. IV449 kB16. 09. 2014 18:09:04
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_v_140919_final.pdf)Dodatečné informace č. V452 kB19. 09. 2014 16:09:48
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_vi_140922_final.pdf)Dodatečné informace č. VI458 kB22. 09. 2014 23:09:44
Download this file (sneo_pisemna_zprava_zadavatele_na_drackach_141022_fin.pdf)Písemná zpráva zadavatele568 kB23. 10. 2014 18:10:46