Veřejný zadavatel, SNEO, a.s. vypisuje dne 22. 12. 2016, veřejnou zakázku č. VZ/8/2016 s názvem Projektová a inženýrská činnost "Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka"

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 02. 2017.

 

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

tj. dne 02. 02. 2017 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 shrnující studie a architektonický návrh

1.2 identifikační údaje účastníka

1.3 tabulka kritérií hodnocení

1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

1.5 návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

2.1 dodatečná informace č. 1

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 03. 2017.

Smlouva o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 3.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 08. 2018.

Dodatek č. 1 ke stažení níže - viz příloha č. 6.

 

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha č. 4.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 7.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 8.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_8_2016_-_zadavaci_dokumentace_sc.pdf.pdf)1. zadávací dokumentace602 kB22. 12. 2016 14:12:56
Download this file (VZ_8_2016_-_shrnujici_studie_a_architektonicky_navrh.zip.zip)1.1 shrnující studie a architektonický návrh37702 kB22. 12. 2016 14:12:09
Download this file (VZ_8_2016_-_identifikacni_udaje_ucastnika.xlsx.doc)1.2 identifikační údaje účastníka49 kB22. 12. 2016 14:12:41
Download this file (VZ_8_2016_-_tabulka_kriterii_hodnoceni.xlsx.doc)1.3 tabulka kritérií hodnocení43 kB22. 12. 2016 14:12:58
Download this file (VZ_8_2016_-_tabulka_oceneni_ jednotlivych_vykonovych_fazi_.xlsx.xlsx)1.4 tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází13 kB22. 12. 2016 14:12:33
Download this file (VZ_8_2016_-_navrh_sod.docx.docx)1.5 návrh smlouvy o dílo80 kB22. 12. 2016 14:12:02
Download this file (VZ_8_2016_-_dodatecna_informace_c.1.pdf)2.1 Dodatečná informace č. 1382 kB24. 01. 2017 16:01:29
Download this file (VZ_8_2016_-_SOD _atelier_11_SC.pdf)3. Smlouva o dílo (strojově čitelná)9243 kB05. 04. 2017 18:04:47
Download this file (VZ_8_2016_-_pisemna_zprava_zadavatele_sc.pdf.pdf)4. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)654 kB19. 04. 2017 16:04:46
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena 370 kB29. 03. 2018 16:03:47
Download this file (VZ_8_2016_-_dodatek_c_1_atelier_11.pdf)6. Dodatek č. 1 (strojově čitelný)61 kB10. 09. 2018 16:09:48
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_d_1_opr..pdf)7. Skutečně uhrazená cena (oprava)335 kB03. 04. 2020 10:04:28
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)8. Skutečně uhrazená cena269 kB30. 03. 2021 18:03:03
Download this file (VZ_8_2016_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022499 kB30. 03. 2022 14:03:26