Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexní výstavby 2 bytových domů, a to bytového domu se službami "A" a a bytového domu se službami a vrátnicí "B", přičemž každý z těchto bytových domů je tvořen čtyřmi sekcemi. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách (1. etapa sekce A1, A2, A3, A4 a 2. etapa sekce B1, B2, B3, B4). Součástí výstavby bude také realizace inženýrských sítí a prací souvisejících s realizací stavby. Výstavba bude probíhat dle územního rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o změně stavby před dokončením a projektové dokumentace, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Dodavatel se bude oprávněn od uvedených dokumentů odchýlit pouze s předchozím písemným souhlasem veřejného zadavatele.

Veřejná zakázka bude realizována na vlastní náklady a nebezpečí dodavatele a na jeho vlastní podnikatelské riziko. Dodavatel bude při realizaci veřejné zakázky v pozici developera.

Výstavba bude provedena na pozemcích veřejného zadavatele v areálu Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 00. Dodavatel provede výstavbu bytových domů na základě smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu "A" a smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu "B", kterou uzavře s veřejným zadavatelem. Dodavatel a veřejný zadavatel dále uzavřou smlouvu o realizaci práva stavby a jako její součásti:
(A) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se veřejný zadavatel zaváže převést na dodavatele pozemky pro stavbu "A", poté co bude etapa A výstavby bytových domů dokončena a zkolaudována;
(B) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se veřejný zadavatel zaváže převést na dodavatele pozemky pro stavbu "B", poté co bude etapa B výstavby bytových domů dokončena a zkolaudována;
(C) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které se dodavatel zaváže převést do vlastnictví veřejného zadavatele vybrané vystavěné bytové jednotky označené dodavatelem v pořadníku, který bude nedílnou součástí jeho nabídky.

Mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem nedojde v rámci realizace veřejné zakázky k žádnému převodu peněžních prostředků. Cena za převod pozemků, na nichž bude realizována výstavba dvou bytových domů, z vlastnictví veřejného zadavatele do vlastnictví dodavatele, stejně jako hodnota stavebněprávních dokumentů, nebude hrazena dodavatelem převodem peněžních prostředků veřejnému zadavateli, ale prostřednictvím převodu vybraných bytových jednotek (označených v pořadníku) ve vystavěném bytovém komplexu do vlastnictví veřejného zadavatele.

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/515359

DODATEČNÉ INFORMACE:
Dodatečné informace č. I (15. 8. 2014): viz přílohy
Dodatečné informace č. II (10. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. III (12. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. IV (16. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. V (19. 9. 2014): viz příloha
Dodatečné informace č. VI (22. 9. 2014): viz příloha

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 25. 9. 2014 do 15:00 hod.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:

Prohlídka místa plnění se bude konat:

v pátek dne 29. 8. 2014 od 10:00 hod. a
v pondělí dne 1. 9. 2014 od 14:00 hod.
Sraz účastníků bude před vstupem do areálu u budovy vrátnice, kde se každý z přítomných prokáže platným dokladem a bude zapsán.

Hodnota zakázky:
nadlimitní veřejné zakázky

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (sneo_priloha_c._1_zd_uzemni_rozhodnuti.pdf)Příloha č. 1: Územní rozhodnutí994 kB02. 07. 2014 13:07:46
Download this file (sneo_priloha_c._2_zd_stavebni_povoleni_k_obytnemu_arealu.pdf)Příloha č. 2: Stavební povolení956 kB02. 07. 2014 13:07:12
Download this file (sneo_priloha_c._3a_zd_stavebni_povoleni_k_vodnimu_dilu.pdf)Příloha č. 3a: Stavební povolení k vodnímu dílu4805 kB02. 07. 2014 13:07:41
Download this file (sneo_priloha_c._3b_zd_stavebni_povoleni_dopravni_napojeni_obytneho_arealu.pdf)Příloha č. 3b: Stavební povolení - dopravní napojení6585 kB02. 07. 2014 13:07:08
Download this file (sneo_priloha_c._4_zd_zmena_stavby_pred_jejim_dokoncenim.pdf)Příloha č. 4: Změna stavby před dokončením5161 kB02. 07. 2014 13:07:01
Download this file (sneo_zadavaci_dokumentace_k_uverejneni_0.pdf)Zadávací dokumentace1226 kB03. 07. 2014 01:07:14
Download this file (sneo_prilohy_c._6_az_12_zd.zip)Přílohy č. 6 až 126186 kB03. 07. 2014 01:07:04
Download this file (sneo_oduvodneni_verejne_zakazky_140627_final.pdf)Odůvodnění veřejné zakázky522 kB03. 07. 2014 19:07:48
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_i_140815_final.pdf)Dodatečné informace č. I625 kB15. 08. 2014 17:08:35
Download this file (01_technicka_zprava_zspd.pdf)Dodatečné informace č. I - příloha č. 1 (Technická zpráva)476 kB15. 08. 2014 17:08:05
Download this file (sneo_priloha_c._7_zd_poradnik_bytovych_jednotek_rev._1.pdf)Dodatečné informace č. I - příloha č. 2 (Pořadník bytových jednotek - rev. 1 - p543 kB15. 08. 2014 17:08:36
Download this file (sneo_priloha_c._7_zd_poradnik_bytovych_jednotek_rev._1.xls)Dodatečné informace č. I - příloha č. 2 (Pořadník bytových jednotek - rev. 1 - x51 kB15. 08. 2014 17:08:09
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_ii_140910_final.pdf)Dodatečné informace č. II585 kB10. 09. 2014 20:09:34
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_iii_140912_fin.pdf)Dodatečné informace č. III445 kB12. 09. 2014 18:09:44
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_iv_140916_final.pdf)Dodatečné informace č. IV449 kB16. 09. 2014 18:09:04
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_v_140919_final.pdf)Dodatečné informace č. V452 kB19. 09. 2014 16:09:48
Download this file (sneo_obytny_areal_na_drackach_di_vi_140922_final.pdf)Dodatečné informace č. VI458 kB22. 09. 2014 23:09:44
Download this file (sneo_pisemna_zprava_zadavatele_na_drackach_141022_fin.pdf)Písemná zpráva zadavatele568 kB23. 10. 2014 18:10:46