Zadavatel SNEO, a.s., vypisuje dne 06. 09. 2018, veřejnou zakázku č. VZ/7/2018 s názvem "Správa budovy ÚMČ a detašovaných pracovišť".

Informace k zadávacímu řízení:

Veřejná zakázka je vypisovaná v nadlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 ZZVZ.

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/verejnezakazkysro.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 10. 2018. 

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení níže – viz přílohy:

1. zadávací dokumentace

1.1 technická specifikace

1.2 návrh smlouvy na zajištění komplexních služeb

1.2.1 příloha č. 3 k návrhu smlouvy na zajištění komplexních služeb (úklid detašovaná pracoviště)

1.2.2 příloha č. 4 k návrhu smlouvy na zajištění komplexních služeb (úklid hlavní budova)

1.3 tabulka ocenění jednotlivých požadovaných služeb

1.4 informace o zpracování osobních údajů

 

Informace k uzavření smlouvy:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 01. 2019.

Smlova o dílo ke stažení níže - viz příloha č. 2.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25. 06. 2019 - viz příloha č. 4.

 

Další informace:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ ke stažení níže – viz příloha 3.

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ - viz příloha 5, 6, 8, 9

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (VZ_7_2018_-_zadavaci_dokumentace.pdf)1. zadávací dokumentace501 kB06. 09. 2018 14:09:15
Download this file (VZ_7_2018_-_technicka_specifikace.docx)1.1 technická specifikace85 kB06. 09. 2018 15:09:45
Download this file (VZ_7_2018_navrh_smlouvy_na_zajisteni_komplexni_spravy.docx)1.2 návrh smlouvy na zajištění komplexní správy67 kB06. 09. 2018 15:09:11
Download this file (VZ_7_2018_-_priloha_c_3_k_navrhu_smlouvy_ uklid_detasovana_ pracoviste.xls)1.2.1 příloha č. 3 k návrhu smlouvy (úklid detašovaná pracoviště)51 kB06. 09. 2018 15:09:55
Download this file (VZ_7_2018_-_priloha_c_4_k_navrhu_smlouvy_ uklid_hlavni_ budova.xls)1.2.2 příloha č. 4 k návrhu smlouvy (úklid hlavní budova)54 kB06. 09. 2018 15:09:52
Download this file (VZ_7_2018_ -_tabulka_oceneni_ jednotlivych_pozadovanych_ sluzeb.doc)1.3 tabulka ocenění jednotlivých požadovaných služeb63 kB06. 09. 2018 15:09:22
Download this file (VZ_7_2018_-_informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.docx)1.4 informace o zpracování osobních údajů20 kB06. 09. 2018 15:09:40
Download this file (VZ_7_2018_sps_centra.pdf)2. Smlouva o dílo (strojově čitelná)212 kB04. 02. 2019 16:02:52
Download this file (VZ_7_2018_-_pisemna_zprava_zadavatele_§_217.pdf)3. Písemná zpráva zadavatele (strojově čitelná)242 kB26. 02. 2019 14:02:27
Download this file (VZ_7_2018_dodatek_c_1.pdf)4. Dodatek č. 149 kB11. 07. 2019 17:07:19
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena.pdf)5. Skutečně uhrazená cena302 kB03. 04. 2020 00:04:11
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena k 31.03.2021.pdf)6. Skutečně uhrazená cena318 kB30. 03. 2021 19:03:11
Download this file (S20190008-D2-Centra-sprava-umc.pdf)7. Dodatek č. 2115 kB30. 03. 2022 14:03:42
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena_k_31_03_2022.pdf)8. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2022583 kB30. 03. 2022 14:03:06
Download this file (VZ_7_2018_-_skutecne_uhrazena_cena-k_31-03-2023.pdf)9. Skutečně uhrazená cena k 31.03.2023 589 kB30. 03. 2023 14:03:46