V měsíci lednu 2018 byla do tohoto oblíbeného divadla dodána a instalována nová řídící jednotka nouzového osvětlení se záložním zdrojem napájení, který při výpadku elektrické energie zaručuje funkčnost osvětlení po dobu jedné hodiny. Dodání a montáž technologie provedla firma GESSLER. Celá výměna byla hrazena z finančních prostředků MČ Praha 6.
V návaznosti na montáž nové technologie byly dne 26. 3. 2018 provedeny za přítomnosti našich techniků komplexní zkoušky PBZ (požárně bezpečnostního zařízení). Veškeré zkoušky proběhly s kladným výsledkem.