V parteru domu na rohu ulic Koulova a Zelená byla v nebytových prostorách, které slouží jako ordinace lékařů, vyměněna okna za nová. Ve dvorní části byla původní dřevěná okna nahrazena plastovými, u uličních fasádách potom původní ocelová okna hliníkovými. Součástí výměny byly rovněž vstupní dveře sloužící ke vstupu do prostoru ordinací, které jsou nově bezbariérové.