Prohlédněte si fotografie z dokončené náročné stavby "ZŠ A. Čermáka - půdní vestavba a bezbariérové úpravy". Stavba trvala rok (08/2017 - 08/2018). Vznikla půdní vestavba, která navýšila kapacitu školy. Jednalo se o stavební úpravy s celkovým využitím stávajícího půdního prostoru k vybudování 5 nových učeben pro 125 žáků a dalších prostor určených pro výuku žáků. Současně byl zajištěn bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží školy novým osobním výtahem a vybudován chodník v rámci areálu pro zajištění bezbariérového přístupu do školní jídelny. Stavba to byla náročná, jak to u staveb ve starších budovách bývá, provázela ji nejedna komplikace. Ovšem maximální nasazení našeho investičního oddělení ve spolupráci s kvalitním dodavatelem vedlo k dokončení stavby včas a v požadované kvalitě. Přejeme žákům a učitelům školy, aby se jim v nových prostorách dobře učilo.