STŘEDISKO KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚDRŽBY,
pracovník odboru komunálních služeb a údržby
Mobil:
778 771 321