Pro žáky ZŠ Na Dlouhém lánu jsme zajistili celkovou rekonstrukci a modernizaci stávající varny, souvisejících provozů a zázemí pro personál. Součástí akce byla kompletní výměna veškerých instalačních rozvodů, včetně nových obkladů a podlah. Vše jsme stihli v průběhu letních prázdnin 2018, děti a učitelé tím pádem nebyli nijak omezeni. V srpnu 2018 proběhlo úspěšné kolaudační řízení dokončené stavby a školní rok byl zahájen v řádném termínu. Věříme, že nová varna usnadní přípravu jídel a strávníkům bude chutnat.