Dne 26. dubna proběhla úspěšně kolaudace jednoho výtahu a dvou venkovních plošin.