20160621 facility sklenak2

Vážení obyvatelé domu na náměstí Svobody 728/1 v Praze 6, v souvislosti s festivalem Open House Praha, do něhož je zařazen i Váš dům, si dovolujeme touto cestou sdělit několik provozních informací k akci, která proběhne o víkendu 14. – 15. května 2016, vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Prohlídky budou probíhat ve skupinách v počtu zhruba 15 lidí, každá skupina bude doprovázena odborným průvodcem, návštěvníci této akce nebudou mít možnost volně se pohybovat po domě. Prohlídka zahrnuje vstupní část domu, část střechy, prostor garáží, dvůr a letecký kryt. K pohybu návštěvníků bude sloužit pouze vyčleněné schodiště domu, lidé se nebudou přepravovat výtahy!
V rámci této akce je zajištěno posílení ostrahy objektu, na sobotní večer je zajištěn mimořádný úklid domu. V pondělí (16. května) ráno bude proveden, kromě pravidelného, i rozšířený úklid domu.
Dle informací z loňského ročníku tohoto festivalu proběhla akce velmi úspěšně a měla velký ohlas. Věříme, že i letos bude stejně úspěšná. Podrobnější informace o této celopražské akci a jejím organizátorovi, kterým je Open House, z.ú., můžete získat v katalogu, který Vám byl v minulém týdnu distribuován do schránek.
Dovolte nám, abychom Vám tímto předem poděkovali za Vaše pochopení a součinnost při probíhající akci.

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva spol. SNEO, a.s.